براى هماهنگ کردن حقوق کارکنان وزارتخانه‌هاى مختلف در کشور و جلوگيرى از پرداخت‌هاى گوناگون رايج در سازمان‌هاى دولتي، قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مشتمل بر ۲۲ ماده و ۳۱ تبصره در شهريور ۱۳۷۰ از تصويب مجلس شوراى اسلامى گذشت. موارد مهم قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت عبارت است از:


۱. کارکنان آموزش و پرورش مى‌توانند حداکثر به گروه شانزده برسند (طبق قانون مزبور گروه‌هاى استخدامى تا بيست مى‌باشد.).


۲. گروه‌هاى ورودى مستخدمان مشمول اين قانون با درنظر گرفتن مقاطع تحصيلى آنان و نوع و حساسيت شغلي، اهميت وظايف، ميزان مسئوليت‌ها و برحسب رسته‌ها و رشته‌هاى مختلف تحصيلى تعيين مى‌شود.


۳. حقوق مستخدمان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به‌شرح مندرج در مادهٔ ۲ اين قانون تعيين مى‌شود.


۴. جدول و نحوهٔ ارتقاء گروه مستخدمان با درنظر گرفتن ارزش کار، ميزان مسئوليت‌ها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابى شاغلان تعيين خواهد شد.


۵. ارتقاء به گروه‌هاى ۱۱ تا ۱۶ در وزارت آموزش و پرورش تابع امتيازات به‌دست آمده، براساس جدول عوامل و ضوابط طرح طبقه‌بندى مشاغل معلمان کشور خواهد بود. کمترين امتياز لازم براى تخصيص به گروه‌هاى ۱۱، ۱۲ و ۱۳ براى دارندگان مدرک تحصيلى ليسانس و گروه‌هاى ۱۳، ۱۴ و ۱۵ براى دارندگان مدرک تحصيلى فوق‌ليسانس و گروه‌هاى ۱۴، ۱۵ و ۱۶ براى دارندگان مدرک تحصيلى دکترى به‌ترتيب ۷۰، ۹۰ و ۱۱۵ امتياز است.


تدريس تمام وقت، تصدى مشاغل سرپرستي، گذراندن دوره‌هاى کار‌آموزي، خدمت آموزشى در روستاها، خدمت در جبهه، ارائهٔ طرح‌هاى جديد، تأليف و ترجمهٔ کتاب، عضويت در شوراها و مجامع قانوني، دارا بودن درجات تحصيلى ليسانس، فوق ليسانس و دکترى و نتايج ارزشيابى از عملکرد فرد، از عواملى است که در تعيين امتياز و ارتقاء گروه معلمان آموزش و پرورش دخالت دارند.


براى آگاهى بيشتر متن کامل قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و جدول عوامل و ضوابط طرح طبقه‌بندى مشاغل معلمان کشور در آخر مباحث آمده است.


۶. نحوهٔ پرداخت حقوق به مستخدمان در جدول (ضريب جدول حقوق موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت) مشخص شده است. در اين جدول ضريب جدول حقوق گروه ۱ تا ۲۰ (حقوق مبناء) با ضريب ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰ و ۱۸۰ مشخص شده است. پرداخت حقوق کارمندان دولت مشمول قانون استخدام کشورى از اول فروردين ۱۳۷۷ براساس ضريب ۱۸۰ انجام گرفته است.


۷. شرايط احراز تحصيلى و تجربى دارندگان مدارک پايان دورهٔ ابتدائى تا دکترى از گروه ۳ تا ۱۶ در جدول (ضريب جدول حقوق مبناء و فوق‌العاده شغل با استناد و مصوبه شماره ۲۲/۶/۷۷/۴۰۷۴۶/ت/۱۸۸۷۰ هيئت محترم وزيران و دستورالعمل شماره ۱۷/۱۲/۷۷ امورادارى / ۵۸/۷۱۰ اداره کل) مشخص شده و در تاريخ ۱/۱/۱۳۷۶ اجراء شده است.


۸. علاوه بر حقوق مبناء به مستخدمان دولت فوق‌العاده شغل نيز داده مى‌شود.


۹. در سال ۱۳۷۸ گروه‌هاى ورودى طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق به‌شرح زير بوده است:


ديپلم کامل متوسطه در گروه ۶، فوق‌ ديپلم در گروه ۷، ليسانس در گروه ۸، فوق‌ ليسانس در گروه ۹ و دکترى در گروه ۱۰ وارد مى‌شوند.


۱۰. کمک هزينه عائله‌مندى به ۵۶ هزار ريال و هزينه اولاد به ۱۱۲۰۰ ريال، افزايش يافته است. هزينه عائله‌مندى بازنشستگانِ بالاى ۶۰ سال ۹۰ هزار ريال تعيين شده است.