در سال ۱۳۷۶ طبق پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصويب سازمان امور ادارى و استخدامى کشور دفترى به‌نام دفتر بهبود مديريت زير نظر معاونت برنامه‌ريزى و تأمين نيروى انسانى اين وزارتخانه به‌وجود آمده است. اهداف مهم اين دفتر متعدد است، از جمله:


- ايجاد سيستمى مناسب و جامع براى تأمين، تربيت، نگهداشت و آموزش مستمر مديران آموزشى در کليه سطوح آموزش و پرورش


- نظامدار و قانونمند کردن انتخاب و انتصاب مديران در آموزش و پرورش


- گسترش سطح دانش و آگاهى‌هاى مديران در زمينه‌هاى مديريت و مبانى مديريت اسلامى.


اهم وظايف اين دفتر عبارت است از:


- تدوين و پيشنهاد سياست‌هاى آموزشى و پرورشى در مورد مديران آموزشى سطوح مختلف در راستاى سياست‌ها و اهداف کلان آموزش و پرورش و در نهايت تدوين توقعات و انتظارات نظام از مديران آموزشى به‌صورت اهداف مرحله‌اى با نگاه به اهداف غائى.


- تدوين نظام انتخاب، انتصاب و عزل مديران و نظارت بر اجراء آن در سطوح مختلف.


- نظارت بر ارزشيابى مستمر مديران و انجام دادن هماهنگى‌هاى لازم در اين زمينه.


- تدوين نظام جامع، تأمين و تربيت و آموزش و دوره‌هاى کار‌آموزى و بازآموزى قبل و حين خدمت مديران به‌صورت کوتاە‌مدت، ميان‌مدت و درازمدت.


- طراحى و اجراء نظام جمع‌آورى مقالات علمي، تجربيات مديران و انتشار آنها.


- بررسى مستمر مشکلات مديران و اولويت‌بندى آنها و ارائه طرح‌هاى مناسب براى رفع آنها.


- همکارى و ارتباط مستمر با مراکز و مؤسسات پژوهشى مديريت. هم‌اکنون با همکارى اين دفتر فصلنامهٔ مديريت در آموزش و پرورش منتشر مى‌شود که تاکنون ۱۷ شماره آن انتشار يافته است.


اين دفتر در آخرين تشکيلات وزارت آموزش و پرورش مصوب اسفند ۱۳۷۷ حذف شده است ولى مسئولان آموزش و پرورش بر ضرورت آن تأکيد دارند.

ملاحظات کلى

دقت در انواع آئين‌نامه‌هاى آموزش و پرورش، مفاد هر يک، مراجع تهيه و تصويب هر آئين‌نامه بيانگر اين واقعيت است که:


۱. آئين‌نامه‌ها از فراگيرترين مقررات آموزشى است که در پيشبرد آموزش و پرورش جايگاه اساسى دارد.


اين جايگاه و تأثير گستردهٔ آن ايجاب مى‌کند که کارشناسانى مجرب، آگاه به تعليم و تربيت ايران و جهان و نيازهاى متعلمان و کارکنان مدارس و يافته‌هاى علمى به تدوين اين آئين‌نامه‌ها بپردازند و در تدوين و تنظيم آن به هماهنگى جدى بين دفاتر ذى‌ربط توجه کنند و از صاحبنظران روانشناسي، علوم‌تربيتي، جامعه‌شناسى و مديريت آموزشى و از مجريان هريک از آئين‌نامه‌ها به‌خوبى استفاده کنند. در آئين نامه‌نويسى و مفاد قوانين تخصص داشته باشند و باور کنند که مسئوليت عظيمى برعهده دارند و يکى از دشوارترين امور آموزش و پرورش را نظام مى‌دهند.


۲. بر مراجعى که به‌موجب قانون اختيار تصويب آئين‌نامه‌هاى آموزش و پرورش نظير شوراى عالى آموزش و پرورش برعهده آنان گذارده شده است فرض است که وقت کافى به اين امر اختصاص دهند، از جوانبِ مختلف هر آئين‌نامه را بررسى کنند، از صاحبنظران و مجريان استفاده کنند و باور کنند که در صورت عدم بازديد از مدارس و مؤسسات آموزشى و عدم ارتباط با تدوين‌کنندگان و مجريان آئين‌نامه‌ها نمى‌توانند به مسئوليت عظيمى که برعهده دارند بپردازند.


به يقين تقويت انگيزه‌هاى تحصيلى دانش‌آموزان و رشد ابعاد وجودى آنان و نيز کاهش قدرت آنان در يادگيرى و وجود برخى مشکلات عاطفي، اخلاقي، اجتماعي، رواني، تحصيلى و خانوادگى در دانش‌آموزان به مفاد آئين‌نامه‌هاى مختلف و نحوهٔ اجراء آنها بستگى دارد.


دقت نظر در مفاد آئين‌نامه نحوهٔ انتصاب مديران و مسئولان آموزش و پرورش نشان مى‌دهد که:


۱. تدوين و تصويب اين آئين‌نامه گام مثبتى است در جهت ثبات مديريت و عدم تغيير مداوم مديران رده‌هاى مختلف آموزش و پرورش.


۲. با توجه به اينکه مديران رده‌هاى مختلف آموزش و پرورش بايد از علم مديريت و اصول و نظريه‌ها و روش‌هاى جديد علم اداره آگاهى لازم را داشته باشند متأسفانه گذراندن دوره‌هاى مديريت در زمرهٔ شرايط و ضوابط عمومى و اختصاصى انتصاب و عزل مديران و مسئولان آموزش و پرورش مطرح نشده است.


۳. براى انتخاب و انتصاب مديران مراکز آموزش فنى و حرفه‌اى سوابق آموزشى بيشترى را بايد در نظر گرفت و اداره اين مراکز را برعهده افرادى که از تجربه بيشترى برخوردار هستند گذاشت.


۴. در آئين‌نامه نحوهٔ انتصاب مديران و مسئولان آموزش و پرورش ضوابط لازم در مورد مديران و معاونان مدارس و رؤسا و معاونان آموزش و پرورش استان‌ها مطرح شده است؛ اما روشن نيست چرا براى انتصاب و عزل مديران کل آموزش و پرورش استان‌ها و واحدهاى ستادى اين وزارتخانه و معاونان وزير و رؤساى سازمان‌هاى وابسته ضوابطى در اين آئين‌نامه در نظر گرفته نشده است. بنابراين تدوين آئين‌نامه جامعى که ضوابط انتصاب و عزل مديران عالى و ميانى و اجرائى را تعيين کند ضرورى به‌نظر مى‌رسد.


۵. تشکيل دفتر بهبود مديريت و انتشار فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش از اقدامات مهمى است که مى‌تواند زمينه را براى بهسازى امور مديران آموزشى مساعد سازد.