به‌منظور ايجاد ارتباط بيشتر بين مدارس و خانواده‌ها و تبادل نظر در مورد تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان و استفاده از همکارى و تشريک مساعى اولياء در امور مدارس، انجمن اولياء و مربيان در هر مدرسه تشکيل شده است. تحقق اهداف اين انجمن‌ها مستلزم برنامه‌ريزى و سازماندهى مناسبى است که در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها انجام مى‌گيرد.


بدين منظور در سازمان مرکزى وزارت آموزش و پرورش، انجمنى به‌نام ”انجمن اولياء و مربيان“ تأسيس شده و رياست آن برعهدهٔ قائم‌مقام وزير آموزش و پرورش است. انجمن مرکزي، داراى يک شورا و چند واحد برنامه‌ريزي، انتشاراتي، مشاورهٔ ادارى و مالى است؛ در استان‌ها و شهرستان‌ها نيز داراى واحدهائى است که وظايف اين سازمان را در سطح استان يا شهرستان انجام مى‌دهد (نمودار تشکيلات انجمن مرکزى اولياء و مربيان جمهورى‌اسلامى ايران - وزارت آموزش و پرورش)


- اهداف و وظايف کلى انجمن مرکزى:

هدف اين انجمن برقرارى ارتباط بيشتر بين خانواده‌ها و مسئولان مدراس، کمک به رفع مشکلات آنها و هم‌چنين ايجاد روح همکارى و هماهنگى بين مراکزى است که براى راهنمائى و تهذيب افکار و اخلاق کودکان و نوجوانان فعاليت مى‌کنند. براى تحقق هدف فوق در اساسنامهٔ انجمن، وظايف متعددى مطرح شده است که به چند مورد مهم اشاره مى‌شود: (نظر به اهميت و آگاهى از وظايف متعدد انجمن‌ها و طرز تشکيل آنها، مفاد اساسنامه مصوب در آخر مباحث آمده است.)


- تهيه برنامه‌هاى لازم به‌منظور آموزش اولياء دانش‌آموزان و جلب همکارى آنان در بالابردن سطح آموزش‌هاى علمى و عقيدتى فرزندان آنها


- تهيه و تنظيم برنامه‌هاى لازم به‌منظور آشنائى اولياء با مسائل اقتصادى و تخصص‌هاى ضرورى و مورد نياز کشور براى راهنمائى فرزندان آنها


- تحقيق در زمينهٔ مشکلات، نواقص و نارسائى‌هاى آموزشى و پژوهشى در مدارس و اقدام براى رفع آنها


- ارائهٔ طرح‌هاى مختلف براى هماهنگ کردن روش‌هاى تربيتى و آموزشى در محيط خانه و مدرسه و انجام مشاوره با دانش‌آموزان و خانوادهٔ آنان.