هيئت مرکزى گزينش آموزش و پرورش، با توجه به اهميت و حساسيت نقش معلم در نظام تعليم و تربيت و کثرت متقاضى و محدوديت ظرفيت پذيرش، براساس ضوابط حاکم بر گزينش، اقدام به انتخاب افراد شايسته از بين داوطلبان تحصيل در مراکز تربيت‌معلم و رشته‌هاى دبيرى دانشگاه‌ها که حائز نمرهٔ عملى در کنکور سراسرى بوده‌اند مى‌کند. اين ضوابط عبارتند از:

ضوابط عمومى

۱. اعتقاد و التزام عملى به اسلام و احکام آن و يا يکى از اديان تصريح‌شده در قانون اساسى جمهورى‌اسلامى


۲. اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام و قانون اساسى


۳. عدم وابستگى به گروهک‌ها و جريانات التقاطي، مفسده‌جو، اخلالگر و ....


۴. عدم اشتهار به فساد اخلاقى

ملاک‌هاى تعيين اولويت

۱. جانبازان، خانوادهٔ شهداء، مفقودان، آزادگان


۲. حضور فعال در صحنه‌هاى سياسى نظام اسلامي، از جمله: حضور در جبهه و جنگ، در نماز جمعه و جماعات، در نهادها انجمن‌ها، در بسيج مساجد، شرکت در راهپيمائى‌ها و ....


۳. حضور در فعاليت‌هاى اجتماعي، مانند شرکت در امور عام‌المنفعه و ....


۴. حسن‌اشتهار و عدم سوءپيشينه و نقاط ضعف سياسى و اتهامات اخلاقى


۵. مسئوليت‌پذيرى و علاقه‌مندى به کار و تجربه و تخصص لازم براى انجام کارهاى حساس و مهم


۶. قبول خدمت در مناطق محروم

بررسى و تعيين صلاحيت پذيرفته‌شدگان در آزمون سراسرى در دو مرحله

- قبل از ثبت‌نام يا پس از فراغت از تحصيل از مراکز تربيت‌معلم و دانشگاه، براساس تحقيق از محل تحصيل، سکونت، ... و انجام مصاحبه با داوطلب، صورت مى‌گيرد.


- سازمان سنجش و آموزش کشور، پس از اعلام نتايج مرحلهٔ اول کنکور، برگه‌هاى اسامى و مشخصات متقاضيان قبول‌شدهٔ مراکز تربيت‌معلم و دبيرى دانشگاه‌ها را به اين دبيرخانه تحويل مى‌دهد. برگه‌هاى مزبور، پس از تفکيک و اقدامات اوليهٔ اداري، براى بررسى به استان‌هاى محل اقامت دائمى داوطلبان که در برگه درج شده است ارسال مى‌شود.


هسته‌هاى گزينش استان‌ها به‌محض دريافت برگ مشخصات داوطلبان، با توجه به بند الف، اقدام به تشکيل و تکميل پرونده و اعلام‌نظر در مورد افراد مى‌کنند.


نظرات اعلام شده توسط هسته‌ها به سازمان سنجش منعکس مى‌شود و سازمان مذکور پس از اعمال نظر گزينش در مورد قبولى قطعى علمى در دو مرحله، اسامى وجدان شرايط را در جرايد منتشر مى‌سازد و براى داوطلبانى که حائز نمرهٔ علمى بوده‌اند ليکن از نظر گزينش پذيرفته نشده‌اند کارنامه صادر مى‌کند.


بديهى است اين‌گونه داوطلبان چنانچه به رأى صادرشده اعتراضى داشته باشند مى‌بايد تصوير کارنامه را به‌همراه برگ درخواست تجديدنظر که در موقع اعلام اساسى قبول‌شدگان در روزنامه چاپ مى‌شود تکميل و به صندوق پستى مربوط پست سفارشى کنند و قبض رسيد را نزد خود نگه‌دارند.


شکايات رسيده، پس از تفکيک و دسته‌بندي، براى بررسى مجدد به هسته‌هاى گزينش استان محل اقامت دائمى داوطلبان ارسال مى‌گردد و نتايج بررسى مجدد حداکثر تا پايان دى‌ماه براى متقاضيان رشته‌هاى دبيرى و تا پايان مرداد سال بعد براى مراکز تربيت‌معلم به‌صورت انفرادى به نشانى داوطلبان ارسال مى‌شود.

تذکرات مهم براى تسريع امور داوطلبان

۱. داوطلب تحصيل در رشته‌هاى دبيرى دانشگاه‌ها و مراکز تربيت‌معلم به‌هنگام ثبت‌نام در آزمون بايد صراحتاً تمايل خود را به تحصيل در رشته‌هاى مزبور اعلام کند.


۲. برگ شمارهٔ يک (برگ مشخصات) که مندرج در دفترچه آزمون است دقيقاً با خط خوش تکميل و پس از چسباندن يک قطعه عکس به ساير مدارک ضميمه گردد.


۳. در صورتى‌که براى انجام مصاحبه و يا تکميل پرونده از داوطلب دعوت شود به‌موقع و در زمان معين در محل تعيين‌شده حضور يابد.


۴. از مکاتبه و مراجعات بعدى به هسته و اين دبيرخانه که باعث رکود امور مى‌گردد جداً پرهيز کند.


۵. تغيير نشانى خود را بلافاصله به هستهٔ گزينش محل اقامت دائمى خود اعلام کند.


۶. در صورت ضرورت، حتى‌الامکان براى تماس از تلفن استفاده کند.