سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس با استفاده از اعتبارات دولتى و کمک‌هاى مردمى و با بهره‌گيرى از عوامل فنى و تجهيزات کارگاهى خود در سراسر کشور به دو روش زير اقدام به احداث فضاهاى آموزشى و تربيتى (کتابخانه، نمازخانه، سالن اجتماعات، اماکن و ميدان‌هاى ورزشي) مى‌کند.


- استفاده از اعتبارات عمرانى آموزش و پرورش:

همه‌ساله نياز مناطق و شهرستان‌هاى کشور به احداث فضاى جديد و يا تعمير و تجهيز فضاهاى موجود بررسى و اعتبارات عمرانى مورد نياز برآورد مى‌شود. اين اعتبارات پس از بررسى و تصويب سازمان برنامه و بودجه به هيئت محترم دولت و مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد مى‌گردد. اعتبارات مزبور پس از طى مراحل قانونى و تصويب، به سازمان نوسازى مدارس ابلاغ مى‌شود. کارشناسان سازمان در مرکز و استان‌ها به‌همراه کارشناسان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه، محل اجراء و مشخصات طرح‌هاى عمرانى را معين مى‌کنند و پس از انجام امور اوليه و تهيهٔ نقشه و انتخاب پيمانگار مجرب، زمينهٔ اجراء عمليات ساختمانى آماده مى‌شود.


- استفاده از کمک‌ها و مشارکت‌هاى مردمى:

از آنجا که اعتبارات عمرانى دولتي، به‌دليل رشد جمعيت و کمبودهاى باقيمانده از گذشته و نيز استهلاک ساختمان‌هاى موجود، تکافوى نيازهاى آموزش و پرورش را نمى‌کند، سعى شده است با فراخوانى مردم، زمينهٔ گسترش مشارکت‌هاى مردمى در امر ساخت و ساز مدارس مهيّا شود. خوشبختانه افراد خيّر و مردم فرهنگ‌دوست کشور از اين حرکت استقبال کرده‌اند و بيش از ده درصد از کلاس‌هاى احداثى در سال‌هاى اخير، توسط مردم ساخته و تحويل شده است.


علاقه‌مندان به تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم مى‌توانند به روش‌هاى مختلف و با استفاده از امکانات متفاوت در اين جهاد مقدس مشارکت کنند؛ از جمله با:


۱. اهداء زمين به آموزش و پرورش


۲. تقبل هزينهٔ ساخت تمام يا بخشى از يک مدرسه


۳. اهداء مصالح و لوازم ساختمانى و آزمايشگاهى مورد نياز مدارس


۴. تأمين عوامل فنى و نيروى انسانى مورد نياز براى ساخت يا تعمير مدرسه


افراد نيکوکار براى مشارکت در اين امر مى‌توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌هاى کشور و يا ادارات کل نوسازى مدارس استان‌ها از نيازهاى شهرستان يا استان خود مطلع شوند. کارشناسان نوسازى مدارس، ضمن ارائهٔ اطلاعات مورد نياز، با انجام خدمات پشتيبانى (نظير تهيهٔ نقشه، تأمين بخشى از مصالح مورد نياز، نظارت فنى بر اجراء طرح، تهيهٔ وام براى افراد خيّر و ...) در اجراء سريع و مطلوب طرح همراهى خواهند کرد.