مدارک مورد نياز

۱. ارائهٔ ساز موردنظر براى بازبينى و پلمپ


۲. شمارهٔ گذرنامه و بليت


تذکر:


- زمان مراجعه براى پلمپ و دريافت مجوز خروج ساز صبح روزهاى يکشنبه و چهارشنبه مى‌باشد.


- متقاضى خروج ساز از طريق پست بايد ساز مورد نظر را با شناسنامه خود ارائه دهد.

محل مراجعه

تهران: خيابان حافظ، تالار وحدت، مرکز سرود و آهنگ‌هاى انقلابى


تذکر: بررسى و صدور مجور ورود و خروج آثار صوتى به ادارهٔ کل فرهنگ و ارشاد اسلامى تهران تفويض شده است.