زوجه مى‌تواند با موافقت شوهر خود، تا زمانى که در قيد زوجيت باشد، از نام‌خانوادگى شوهرش استفاده کند.

مدارک مورد نياز

۱. درخواست تغيير نام‌خانوادگى


۲. اصل و تصوير شناسنامه


۳. سه قطعه عکس


۴. اجازه‌نامهٔ شوهر


۵. تصوير تمام صفحات شناسنامهٔ شوهر


۶. تصوير تمام صفحات قبالهٔ ازدواج

محل مراجعه

کليهٔ مناطق ثبت احوال در تهران يا ادارات ثبت احوال در شهرستان‌ها