گواهى‌نامهٔ رانندگى ۶ نوع است:


۱. گواهى‌نامهٔ موتورسيکلت


۲. گواهى‌نامهٔ پايهٔ يک


۳. گواهى‌نامهٔ پايهٔ دو


۴. گواهى‌نامهٔ ويژه (ليفتراک، لودر، ...)


۵. گواهى‌نامهٔ موتور گازى


۶. گواهى‌نامهٔ تراکتور زراعتى

مدارک مورد نياز

۱. چهار قطعه عکس ۴?۳


۲. دو نسخه تصوير شناسنامه و اصل آن


۳. يک نسخه تصوير کارت پايان خدمت (يا گواهى اشتغال به تحصيل، يا گواهى خدمت، يا گواهى آماده به خدمت نظام وظيفه)


۴. فيش بانکى پرداخت هزينهٔ لازم براساس تعرفهٔ قانونى


۵. گواهى انجام معاينهٔ جسمانى

محل مراجعه

تهران

۱. شهرک آزمايش


۲. شهرک کيانشهر


۳. واحد سهروردى واقع در ابتداى سهروردى جنوبى

شهرستان‌ها

مناطق راهنمايى و رانندگى