درياى عمان شايد بهتر است بگوئيم خليج عمان چه پيشروى آب اقيانوس هند است به داخل خشکى در جنوب غربى آسيا. اين خليج در حقيقت از سه‌سو به خشکى و از يک‌سو به درياى آزاد مرتبط است، شمال آن ايران و پاکستان شرق آن شبه جزيره دکن و غرب آن شبه جزيره عربستان قرار دارد فقط از سوى جنوب است که به اقيانوس هند متصل مى‌باشد. سواحل جنوبى ايران از تنگه هرمز تا بندر گواتر مجاور آن است و اين مسافت ۳/۱ کناره‌هاى جنوبى ايران را تشکيل مى‌دهد. مدار رأس‌السرطان از شمال آن عبور مى‌کند از اين‌رو اين خليج در منطقه گرم کره زمين واقع است حداکثر درجه حرارت سطح آب در مرداد ماه ۳۳ درجه و حداقل در دى ماه ۸/۱۹ مى‌باشد. طول آن از تنگه هرمز تا دکن حدود ۶۱۰ کيلومتر و عرض آن کمتر از عرض آب‌هاى خليج‌فارس مى‌باشد. مساحت آن ۹۰۳ هزار کيلومتر مربع در مقابل عمق آن از خليج‌فارس بيشتر است. عمق اين خليج در اطراف چابهار حدود ۳۳۹۸ متر مى‌باشد. هرچه به‌طرف غرب۱يش رويم عمق آن به‌سرعت کم مى‌شود تا جائى‌که در نزديکى تنگه هرمز به ۷۳ متر مى‌رسد.


(۱ز کتاب ”مشخصات جغرافياى طبيعى ايران“ نگارش م.پ. پتروف ترجمه گل گلاب سال ۱۳۳۶ صفحه ۶۵.


در شمال خط ساحلى کوه‌هاى کم‌ارتفاعى در جهت غربى شرقى وجود دارد از شيب اين ارتفاعات هرچه به‌طرف دريا نزديک مى‌شوند کاسته مى‌شود که به‌واسطه عمق کم آنها ورود کشتى‌هاى بزرگ به ساحل ميسر نيست.


با آنکه بنادر کوچکى چون جاسک - چابهار - گواتر در کنار اين خليج‌ها ديده مى‌شوند مع‌الوصف اهميت بازرگانى و دريانوردى چندانى ندارند.


آب درياى عمان تاحدى شور است و شورى آن به‌طور متوسط ۳۷ در هزار مى‌باشد. جهت جريان‌هاى سطحى آب در هنگام زمستان به‌موازات ساحل درياى عمان از شمال غربى به جنوب شرقى مى‌باشد ولى امتداد عمومى جريان‌ها در موقع زمستان از سوى درياى عمان به‌طرف خليج‌فارس و در تابستان به‌عکس است در تنگه هرمز امتداد جريان در تمام مدت سال از درياى عمان به طرف خليج‌فارس مى‌باشد. طوفان‌ها در درياى عمان کمتر و وابسته به طوفان‌هاى گرمسيرى درياى عربستان مى‌باشد امواجى که از اين طوفان‌ها ظاهر مى‌شوند به‌سرعت پخش مى‌گردند فقط اثر آنها در قسمت‌هاى سطحى آب‌ها است و مدت آنها هم بسيار کم مى‌باشد.


مد در هر دو خليج (خليج‌فارس و خليج عمان) نامنظم است آب اين مدها از درياى عربستان مى‌آيد و در سواحل هر دو خليج هم‌زمان ديده مى‌شود اختلاف جزر و مد در قسمت شرقى درياى عمان در حدود ۲ متر و هرچه به‌طرف تنگه هرمز پيش رويم اين اختلاف بيشتر مى‌شود تا تنگه هرمز به ۵/۳ متر مى‌رسد.