زمين لغزش در ايران ساليانه خسارت سنگينى را به تأسيسات سازه‌ها و اهالى شهرها و روستاها وارد مى‌سازد. حوضه آبخيز ”واز رود“ با مساحتى معادل ۱۴۱ کيلومتر مربع در جنوب شهر چمستان از توابع شهرستان نور مازندران از اين سانحه طبيعى مصون نمانده و خسارات زيادى را متقبل گشته است. از اين‌رو درجهت جلوگيرى از اينگونه خسارات سعى شده است با مطالعه ويژگى‌هاى زمين‌شناسي، اقليم، منابع آب، خاک، پوشش گياهى و ژئومرفولوژى حوضه، ساز و کار زمين لغزش در سطح حوضه بررسى‌شده که با شناسائى عوامل مختلف طبيعى و انسانى مؤثر در وقوع زمين لغزش، راهکارهاى کاربردى درجهت کاهش و جلوگيرى از وقوع اين نوع از بلاهاى طبيعى پيشنهاد گرديده است.


(۱ين بخش با همکارى علمى آقاى دکتر صدرالدين متولى (معاومت محترم آموزشى دانشگاه آزاد واحد نور