بعد از پيروزى انقلاب اسلامى اهداف انقلابى ايجاب مى‌نمود که نهادهائى منطبق بر آرمان‌هاى انقلابى در روستاها به‌وجود آيد تا بتواند اوضاع درهم ريخته روستاها را سامان بخشد.

شوراى عالى کشاورزى

پس از پيروزى انقلاب اسلامى نهادهائى به‌منظور اداره امور روستاها به‌وجود آمد، اولين نهاد تحت عنوان شوراى عالى کشاورزى به‌منظور سياستگذارى يا برنامه‌ريزى و هماهنگى در امور روستاها تشکيل گرديد.

جهاد سازندگى

پس از پيروزى انقلاب اسلامى برآورد نيازهاى قشر محروم روستا مورد توجه دولتمردان قرار گرفت و براى پاسخ مثبت به اين نياز موجود نهادى انقلابى با کارآئى لازم و فارغ از مقررات دست و پاگير ضرورى به‌نظر مى‌رسيد. به همين منظور در سال ۱۳۵۸ نهادى تحت عنوان جهاد سازندگى فعاليت‌هاى عمرانى و اقتصادى خود را در روستاها شروع نمود و در سال ۱۳۶۲ با تصويب مجلس شوراى اسلامى به وزارت جهاد تبديل شد. هدف از تشکيل وزارت جهاد در ماده واحد و سه تبصره به شرح زير تصويب گرديد.


ماده ۱ ـ وزارت جهاد سازندگى با اهداف ذيل تشکيل مى‌گردد:


- حرکت به‌سوى استقلال و خودکفائى کشور با تلاش در جهت بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى روستاها و مناطق عشايرى از طريق توسعه کشاورزي، دامداري، صنايع روستائى و بازسازى ويرانى‌ها با همکارى دستگاه‌هاى اجرائى مربوطه و اقشار مختلف مردم.


- ايجاد زمينه جهت رشد شخصيت والاى انسانى روستائيان از طريق مشارکت و نظارت آنان در فعاليت‌هاى روستائى.


- بسيج اقشار مردم جهت سازندگى روستاها و فراهم کردن امکان تلاش براى نيروهاى مؤمن و ايثارگر جامعه و رشد و تکامل آن‌ها.

مراکز خدمات کشاورزى، روستائى و عشايرى

در تاريخ ۱۴/۳/۵۹ از طريق وزارت کشاورزى طرح ”مراکز خدمات کشاورزي، روستائى و عشايري“ پيشنهاد گرديد و در تير ماه ۱۳۶۰ در ماده واحده و ۶ تبصره به تصويب شوراى انقلاب رسيد. براساس تبصره ۶ قانون وزارت کشاورزى ملزم به اجراء آن در روستاها گرديد.


هدف اصلى طرح، پياده کردن يک الگوى همگن در امور کشاورزي، روستائى و عشايرى بوده است که کاملاً با ويژگى‌هاى اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادى مناطق روستائى و عشايرى منطبق باشد.


براى نيل به اهداف مراکز مذکور و براساس تبصرهٔ ۵ قانون مربوط به آن در جلسه مورخه ۳/۴/۱۳۶۰ هيئت وزيران، آئين‌نامه اجرائى اين مراکز را در ۱۱فصل و ۸۸ ماده و ۳۷ تبصره به تصويب رساند و براساس اين مصوبه مراکز خدمات مى‌بايست در محدودهٔ دهستان به ارائه خدمات پيش‌بينى شده مبادرت ورزند. و نيازها را با توجه به مقدورات جهت برنامه‌ريزى و هماهنگى در سطوح بالاتر به اين تشکيلات منعکس کنند. سطوح بالاتر مرکز خدمات در سطوح شهرستان، استان و مرکز قرار دارند که در اين سلسله مراتب مراحل اجرائي، برنامه‌ريزى و سياستگذارى به شرح زير صورت مى‌گيرند:


در سطح شهرستان: مديريت و هماهنگى اجرائى و تدارکاتى براى مرکز خدمات دهستان‌هاى تابعه.


در سطح استان‌: نقش هماهنگى در برنامه‌ريزى منطقه‌اى و منطبق بر برنامه‌هاى پيشنهادى با نيازهاى مالى و منطقه‌اى و پيگيرى براى تأمين و تخصيص بودجه و اعتبارات لازم.


در سطح مرکز ـ وزارت: سياستگذاري، تهيه برنامه‌ها و هماهنگى و نظارت بر اجراء طرح‌هاى بين استان‌ها، طرح و اجراء برنامه‌هاى ارزشيابي، ارائه آموزش‌هاى تخصصى و ايجاد هماهنگى‌هاى لازم براى تغيير ضوابط و مقررات و خط‌مشى و توجيه برنامه‌هاى عمرانى و بودجه و اعتبارات لازم پيش‌بينى شده است.


وظايف و مسئوليت‌هاى مراکز خدمات:

- کمک به شوراهاى اسلامى دهستان

- شناخت منابع و امکانات و تطبيق آن با نيازها

- بررسى نيازها و احتياجات ارائه شده و گزارش به شهرستان

- همکارى مستمر با مراکز تحقيقات

- تهيه و تنظيم برنامه کشاروزي، روستائي، عشايرى براساس نيازها و اولويت‌ها

- ارائه خدمات فنى عمومي، آموزشي، تحقيقي، ترويجي، رفاهي، اعتبارى و ارائه خدمات و تسهيلات بازرگانى

- تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز

- تنظيم شناسنامه تک‌تک روستا

- تهيه و نظارت بر خدماتى که توسط واحدهاى سيار عرضه مى‌شود

- مطالعه وضع مالکيت و نظام‌هاى بهره‌بردارى از اراضي، منابع آب، روش‌هاى دامدارى و مسائل اراضى

- کمک به حفظ و بهره‌بردارى صحيح از منابع