در سال ۱۳۱۴ نخستين شرکت تعاونى توليد در منطقه گرمسار تشکيل شد ولى تا سال ۱۳۴۰ که ۹۶۰ شرکت در سطح کشور به‌وجود آمده بود گسترش چندانى نيافته بود و عمدهٔ فعاليت‌هاى آنها نيز دو بُعد تخصيص اعتبار خلاصه مى‌شد. از سال ۱۳۴۲ همزمان با اجراء قانون اصلاحات ارضي، سازمان مرکزى تعاونى روستائى به‌وجود آمد، سپس در سال ۱۳۴۶ با تشکيل وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستائي، و به استناد ماده ۱ اساسنامه آن وزارتخانه تشکيل و گسترش شرکت‌ها و اتحاديه‌هاى تعاون روستائى از بانک کشاورزى منفک و زير نظر وزارت اصلاحات ارضى قرار گرفت.


هدف از تشکيل چنين نهادى در روستاها عبارت بود از:


- فعاليت‌هاى بازرگانى

- فعاليت‌هاى اعتباري

- ساير فعاليت‌ها از قبيل: تهيه ماشين‌آلات کشاورزي، احداث انبار و تأمين آب زراعى

مشکلات شرکت‌هاى تعاونى

مشکلات داخلى:

- فقر فرهنگى و قوميت‌گرائى و اختلافات محلى

- عدم امکانات

- عدم اطلاع از اصول تعاون

- عدم همکارى مردم

- دخالت سرپرستان حوزه در تصميم‌گيرى‌ها

- سهم بيشتر مدير عامل در اداره شرکت

- کم بودن سرمايه شرکت‌ها


مشکلات خارجى:

- عدم نظارت کافى بر صرف وام‌ها

- عدم کارآئى در فعاليت‌هاى بازاريابى

- فقدان راهنمائى‌هاى فنى و کم بها دادن به آموزش‌هاى فنى و لازم

- عدم تضمين خريد محصولات

- عدم ارتباط کافى با شرکت‌هاى تعاونى شهرى

- تداخل وظايف شرکت‌ها با ساير نهادها