از اواخر سال ۱۳۵۱، ابتدا در استان‌هاى فارس، کرمان، اصفهان و گيلان تشکيل شد و سپس در ساير استان‌ها نيز تشکيل گرديد و تا پايان سال ۵۴ جمعاً ۳۴ شرکت تعاونى توليد در ۱۸۱ روستا با مساحت ۴۶،۵۱۲ هکتار اراضى ايجاد گرديد و گسترش اين شرکت‌ها تا سال ۱۳۵۷ ادامه يافت و به ۳۵ واحد رسيد.


پس از پيروزى انقلاب اسلامى بين اعضاء اختلاف نظر به‌وجود آمد. در رأى‌گيرى که در مورد تمايل به انحلال يا ابقاء شرکت‌هاى تعاونى توليد به‌عمل آمد ۲۰ شرکت به ابقاء و ۱۵ شرکت به انحلال آن رأى دادند. در حال حاضر ۲۰ شرکت تعاونى توليد به‌صورت زير در استان‌هاى کشور وجود دارد:


استان تعداد شرکت
آذربايجان‌غربى ۳
آذربايجان‌شرقى ۱
اصفهان ۵
کرمان ۲
فارس ۳
خوزستان ۳
خراسان ۱
زنجان ۲

پى‌آمدهاى شرکت تعاونى توليد

- ترک فعاليت‌هاى زراعى اغلب روستائيانى که کمتر از سه هکتار زمين کشاورزى در اختيار داشتند.

- گسترش و رواج کشت محصولات غيراستراتژيک.

- فعاليت‌هاى دامدارى و باغدار به‌صورت فردى چه قبل و چه بعد از شرکت‌هاى تعاونى توليد.

- شروع کارهاى جمعى با توجه به اينکه در بعضى شرکت‌ها ديم‌کارى انفرادى بوده است.

- نفوذ سهامداران بزرگ در مديريت و رهبرى شرکت‌ها.

- عدم ميل و رغبت در امر کار مشترک.