اولين نکته در طراحى سيستم اطلاعات جغرافيائي، توجه به چند منظوره بودن آن است. بدين معنا که سيستم مى‌بايد بتواند نيازهاى استفاده‌کنندگان با علايق متفاوت را برآورده سازد. استفاده‌کنندگانى که به‌صورت مشترک از اطلاعات پايه (اطلاعات نقشه‌اي) استفاده کرده، اطلاعات خاص خود را بر آن مى‌افزايند. رسيدن به اين مهم نيازمند رعايت نکاتى عديده در نحوهٔ ارتباط سيستم با کاربر است که ذيلاً به ذکر اهم آنها خواهيم پرداخت. ارتباط يا درخواست از سيستم مى‌بايست به دو صورت کلامى و اشاره‌اى امکان‌پذير باشد. ارتباط کلامى در قالب زبانى با گرامر خاص (قابل فهم براى سيستم) صورت مى‌گيرد و اشاره نيز توسط ابزارهاى نشانه‌اى چون موش (Mouse)، مداد روشن (Light Pen) و غيره امکان‌پذير مى‌باشد.


امکان ارائه اطلاعات خواسته شده به‌صورت کلامى و گرافيکي. سيستم اطلاعات جغرافيائى داراى اطلاعات توضيحى بسيارى در ارتباط با عوارض و نقاط مختلف موجود در نقشه است. بنابراين بايد بتوان با ذکر نام عوارض و يا اشارهٔ به آنها (توسط ابزار نشانه) به اطلاعات توضيحى مربوط به آنها دست يافت. عامل مهم ديگر نمايش هر چه بيشتر اطلاعات به‌صورت تصويرى (گرافيکي) است. تصاويرى که بتوان به هر ميزان در فرم و تراکم آنها تغيير حاصل کرده تا نهايتاً به نقشه‌هاى موضوعى حاوى اطلاعات موضوعى مورد علاقه تبديل گردند.


امکان انتخاب علائم قراردادى به دلخواه، امکان نسبت دادن علائم قراردادى به عوارض خطى و نقطه‌اى به‌صورت موردنظر نيز از نکات مهم در دستيابى به نقشه‌هائى با کيفيت مطلوب است.


امکان انتخاب رنگ و طرح براى متمايز ساختن سطوح مربوط به عوارض مورد علاقه.


و نکات بسيار ديگر که براى سهولت بيان، آنها را به‌صورت توضيحاتى بر نگاره‌ها خواهيم آورد.


انتخاب علامت براى عارضهٔ موردنظر
انتخاب علامت براى عارضهٔ موردنظر

براى اين منظور ابتدا دستور جديد را وارد ساخته، سپس ليست مربوط به علائم را باز مى‌کنيم. اسم عارضه را در قسمت کلامى وارد ساخته و شکل آن را با ابزار نشانه از ليست انتخاب مى‌کنيم.


شکل (کنترل علائم انتخاب شده با مشاهدهٔ فهرست) از انتخاب علائم مى‌توان آنها را در ليست فهرست علائم مورد بررسى نهائى قرار داد. اين ليست حاوى علائمى است که در نقشه به‌کار خواهند رفت.


کنترل علائم انتخاب شده با مشاهدهٔ فهرست
کنترل علائم انتخاب شده با مشاهدهٔ فهرست

شکل (انتخاب متنى که اطلاعات به آن افزوده خواهند شد) موضوعات مورد علاقه جهت نمايش را مى‌توان از طريق ليست متن مشخص ساخت. در اين ليست منطقه موردنظر معرفى مى‌گردد (در اينجا استان تهران انتخاب شده است).


انتخاب متنى که اطلاعات به آن افزوده خواهند شد
انتخاب متنى که اطلاعات به آن افزوده خواهند شد

شکل (نتيجه نمايش استان با بزرگراه‌ها و جاده‌هاى آن است) پس از مشخص نمودن متن اصلى و علائم، نقشه به‌صورتى که ملاحظه مى‌فرمائيد ظاهر خواهد شد.


نتيجه نمايش استان با بزرگراه‌ها و جاده‌هاى آن است
نتيجه نمايش استان با بزرگراه‌ها و جاده‌هاى آن است

پس از انتخاب و نمايش متن مى‌توان اطلاعات بيشترى را به آن اضافه کرد. براى اين منظور کافى است که وارد حالت افزودن شده درخواست خود را به‌صورت کلامى وارد ساخت. مثلاً در اين نگاره افزودن شهرها درخواست شده است.