تغييرات و تحولاتى را که در طى ۳۰ سال گذشته شاهد آن بودم معمولاً به پنج مرحله عمده تقسيم مى‌نمايم.


- مرحله اول

مرحله اول که در اواسط سال ۱۹۶۰ ميلادى بود از کامپيوتر و گرافيک‌هاى کامپيوترى براى انجام کارهائى استفاده مى‌کرديم که از قبل مى‌توانستيم آنها را بدون کاربرد تکنولوژى به تحقق برسانيم. توانستيم با جمع‌آورى داده‌ها و کدگذارى آنها تصاوير و نقشه‌هائى توليد کنيم. قابليّت تحليلى آن دوره ابتدائى و ساده، نوعاً محدود به طبقه‌بندى چشم‌انداز، غربال نقشه يا ترکيبات جاى‌گذاشتى بودند که همگى آنها را مى‌شد با روش ترسيم دستى انجام داد. تحليل‌هاى فضائى و آمارى دشوار بودند و متخصصين و دست‌اندرکاران از آنها کمتر استقبال مى‌کردند و بايد گفت که هنوز تحليل‌هاى فضائى و آمارى جائى براى خود در ميان متخصصين باز نکرده بود و با انتقاد و بدبينى آنها روبه‌رو بود.


- مرحله دوم

دومين مرحله را بايد اواخر سال ۱۹۶۰ ميلادى و اوايل سال ۱۹۷۰ ميلادى ناميد که اساساً تأکيد بر تحليل‌هاى GIS پيشرفته و مدرن‌تر داشت، ادغام تکنيک‌هاى آمارى و نقشه‌اي، معرفى روش‌هاى تحليلى - فضائى پيشرفته‌تر و معرفى نمايش‌هاى گرافيکى متنوع‌تر از نقشه‌هاى دو بعدي، کاربرد فراگيرترى از GIS به‌ويژه براى تحليل تأثيرات تدابير و خط‌مشى‌هاى دولت و اثرى که اين تصميمات و سياست‌ها بر محيط زيست از خود به‌جا مى‌گذاردند به‌عمل آمد. مقبوليت عمومى رو به افزايش نهاد و در نتيجه کاربرد تخصصى در چارچوب پروژه‌هاى بزرگ که از امکانات بودجه‌اى خوبى برخوردار بودند افزايش يافت.


- مرحله سوم

مرحله سوم اواسط سال ۱۹۷۰ ميلادي، شاهد فعل و انفعال مهمى با ديگر تخصص‌ها و رشته‌هاى علمى به‌ويژه رشته‌هاى مهندسى و علمى بوديم. در اين دوره نياز به تحليل‌هاى قابل پيش‌بينى جهت مدل‌هاى بهتر کاملاً به رسميت شناخته شده بود. ديدگاه ما در سرتاسر مرحلهٔ سوم اين بود که اطلاعات مى‌تواند بر تصميمات اثر بگذارد و نقش تخصصى و حرفه‌اى ما، گردآورى و سازمان‌دهى آن اطلاعات و در دسترس قرار دادن و تطبيق اطلاعات به‌صورت ”سؤالات“ خواهد بود و بدين ترتيب تصميم‌گيرندگان با بهره‌گيرى از اين اطلاعات خواهند توانست بهتر تصميم بگيرند.


تمرکز روى ”کمک به تصميمات“ به‌جاى ”تصميم‌گيري“ استقبال عمومى و علاقه متخصصان را افزايش داد.


- مرحله چهارم

مرحله چهارم که از اواخر سال ۱۹۷۰ ميلادى تا اواسط سال ۱۹۸۰ ميلادى ادامه داشت با معرفى کامپيوترهاى کوچک‌تر و به مراتب ارزان‌تر، برنامه‌هاى ساده به زبان انگليسى با توانائى نشان دادن آسان‌تر داده‌هاى به‌دست آمده و تکثير توانائى‌هاى تحليلى و گرافيکى مشخص شده است. اين پيشرفت‌ها منتهى به افزايش بالقوه براى استفاده ”شبکه‌اي“ يا غير‌تمرکز و نيز به افزايش آزادى عمل از تحليل‌هاى پيش‌ساخته و رهيافت‌ها طراحى گردد. به هر حال نياز و مسئوليت براى گزينش معقولانه و منطقى در اين دوره افزايش يافت. پذيرش و مقبوليت تخصصى و حرفه‌اى رو به گسترش نهاد و ديگر کاربرد کامپيوتر يک چيز خاص تلقى نمى‌شد. در دانشگاه‌ها و رشته‌هاى تخصصى آن دوره شاهد اولين نسل دانشجويانى بوديم که با کامپيوتر کار مى‌کردند.


- مرحله  پنجم

مرحله پنجم که بسيارى از فعاليت‌هاى جارى مربوط به GIS در آن قرار مى‌دهم، با دو موضوع مشخص مى‌شد که به‌نظر در تناقص يکديگر هستند. از يک طرف شاهد و ناظر تجديد حيات تحقيق پايه‌اى در GIS و فرآيندهاى کمک به تصميم‌گيرى مى‌باشيم که اين امر ناشى از نرم‌افزار هوشمندى است که ضمن توانائى يادگيرى مى‌تواند آموخته‌هاى خود را به‌کار ببرد. در همان زمان، پيشرفت سريع و رو به فزاينده سرعت، ظرفيت و صرفه محاسبه، پيشرفت شگرف در کارآئى پردازش تصوير و افزايش انعطاف‌پذيرى برنامه شرايط ارزنده‌اى به‌وجود آورد که کاربرد GIS را در طيف گسترده‌اى از طراحى و مسائل و تنگناهاى برنامه‌ريزى براى افراد بدون تجربه پيشين از تکنولوژى فراهم آورد. در حقيقت کامپيوتر هم‌اکنون از ابزار لازم و ضرورى براى موفقيت در کليه طراحي، برنامه‌ريزى و تخصص‌هاى مديريتى نگريسته مى‌شود و به‌طور فزاينده‌اى از کامپيوتر به‌عنوان ”شريک و همکار“ مى‌انديشيم.