نرم‌افزار SANDAG'S GIS از مؤسسه تحقيقاتى سيستم‌هاى محيطي، California Redlands براى برنامه‌ريزان شهرى و منطقه‌اى مى‌باشد. اين برنامه توانائى‌هاى لازم جهت اتوماتيک کردن اطلاعات نقشه‌اى ارائه مى‌دهد که انواع مختلف اطلاعات نقشه‌اى را دربر مى‌گيرد. سخت‌افزارى که براى اجراء سيستم مدل پيش‌بينى منطقه‌اى SANDAG و GIS استفاده شده، مشتمل بر يک کامپيوتر Prime - 9955 و وسايل جانبى آن مثل ديجيتايزر (Digitizer)، رسم‌کننده (Plotter) و صفحه گرافيکى رنگى مختلف مى‌باشد.