در بررسى‌هاى وضع موجود تأسيسات و تجهيزات عمومى و زيربنائي، مطالعهٔ موارد ذيل مورد توجه مى‌باشد: بررسى وضع مراکز آموزشي، بهداشتى و درماني، مراکز تفريحي، سينماها، پارک‌ها و فضاهاى سبز، موزه‌ها و کتابخانه‌ها، آتش‌نشاني، فاضلاب، سيستم زهکشى و دفع آب‌هاى سطحي، بررسى گورستان‌ها، تأسيسات ورزشي، شبکهٔ آب‌رساني، شبکهٔ برق، شبکهٔ تلفن، مخابرات و راديو تلويزيون، پست، هتل‌ها و مسافرخانه‌ها، ترمينال‌‌ها و ايستگاه‌هاى باربري، راه‌آهن، فرودگاه، شبکه گازرساني، جايگاه بنزين، ادارات و سازمان‌ها، مؤسسات و بانک‌ها، مساجد و معابد، انجمن‌ها و کلوپ‌ها، شيرخوارگاه‌ها و مهدهاى کودک، نوانخانه‌ها و تيمارستان‌ها، ميادين و فضاهاى شهري، جمع‌آورى و دفع زباله، رستوران‌ها و اغذيه‌فروشى‌ها و غيره. براى هر يک از تأسيسات فوق، به نسبت تعداد موجود آنها در سطح شهر، بررسى به عمل آمده و از آن طريق نتيجه‌گيرى کلى مى‌شود.

تأسيسات آموزشى

- نوع مرکز آموزشى (کودکستان، دبستان، راهنمائي، دبيرستان، هنرستان، پسرانه، دخترانه).

- عمر ساختمان.

- سال تأسيس.

- آيا ساختمان مدرسه به همين منظور ساخته شده.

- مالکيت ساختمان.

- تعداد کلاس‌ها.

- تعداد طبقات.

- تجهيزات آزمايشگاهى.

- تعداد سالن‌هاى عمومى بزرگ.

- تعداد کتب در کتابخانه مدرسه.

- تعداد دانش‌آموزان.

- متوسط دانش‌آموزان در هر کلاس.

- تعداد محصلينى که ترک تحصيل کرده‌اند.

- تعداد آموزگاران و دبيران (و تحصيلات آنها).

- تعداد کارمندان و مستخدمين.

- سطح کل طبقات.

- سطح زيربنا.

- مساحت کل زمين.

- مساحت فضاى باز.

- تجهيزات و وسايل ورزشى.

- تعداد وسايل نقليه و وسايل سمعى و بصرى.

- آيا در مدرسه کلاس‌هاى شبانه تشکيل مى‌گردد.

- تعداد کلاس‌ها و دانش‌آموزان شبانه برحسب مرد و زن.

- آيا در مدرسه کلاس‌هاى نهضت سوادآموزى تشکيل مى‌گردد (تعداد دانش‌آموزان).

- برنامه‌ها و طرح‌هاى آينده.

مهدهاى کودک و شيرخوارگاه‌ها

- مساحت کل.

- زيربنا و طبقات.

- سال تأسيس.

- کادر موجود.

- تعداد کودک و يا افراد ساکن (برحسب سن و جنس).

- تجهيزات و تأسيسات.

- ساعات کار.

- محل تأمين کمک‌ها.

- سيستم ادارهٔ مؤسسه (دولتي- خصوصى).

- نواقص و مشکلات.

- طرح‌ها و برنامه‌هاى آينده.

- مالکيت زمين و نحوهٔ تصرف واحد.

سينماها و تأترها

- نام و محل.

- سازمان مسئول و اداره‌کننده.

- سال تأسيس.

- آيا ساختمان به همين منظور ساخته شده.

- تجهيزات ايمنى و ساختمانى.

- عمر ساختمان.

- مساحت زيربنا.

- تعداد صندلى.

- درجهٔ سينما.

- تعداد مشترى روزانه.

- آيا سينما داراى پارکينگ است.

- امکانات توسعه و برنامه‌هاى آينده.

- ساعات نمايش فيلم.

پارک‌ها و فضاهاى سبز

- نام و محل نوع پارک.

- سازمان مسئول

- مساحت پارک به هکتار

- تأسيسات موجود پارک (کتابخانه، رستوران، کيوسک‌هاى غذا، زمين و ورزش، زمين بازى کودکان، استخر شنا، درياچه).

- تجهيزات موجود پارک (گلخانه، شير آب، روشنائى پارک، نيمکت‌ها، توالت عمومي، دفتر)

- نقايص موجود از نظر مسئولين.

- دسترسى و امکانات توسعه.

- تعداد افراد بازديدکننده از پارک در روزهاى مختلف.

- تعداد پارکينگ و ظرفيت آنها در پارک يا اطراف آن.

هتل‌ها و مسافرخانه‌ها

- نام و محل هتل يا مسافرخانه.

- سازمان مسئول و اداره‌کننده.

- درجه هتل يا مسافرخانه.

- سال تأسيس و عمر ساختمان.

- آيا ساختمان به همين منظور ساخته شده است.

- تعداد طبقات.

- سطح کل طبقات.

- مساحت فضاى باز.

- تعداد اتاق‌ها (يک تخت‌خوابي، دو تخت‌خوابي، ۳ و ۴ تخت‌خوابي، آپارتمان).

- تعداد اتاق‌هاى داراى حمام.

- تأسيسات هتل يا مسافرخانه.

- غذاخورى.

- سالن ميهمانى.

- استخر شنا.

- پارکينگ.

- تجهيزات هتل و مسافرخانه.

- تهويهٔ مطبوع و کولر.

- آب گرم و سرد.

- تجهيزات ايمنى.

- سردخانه و يخچال.

- تلفن‌هاى فرعى.

- تعداد کادر اداره‌کننده.

- تعداد مسافر روزانه به‌طور متوسط (بهار، تابستان، پائيز، زمستان)

- برنامهٔ گسترش و توسعهٔ هتل يا مسافرخانه

- دسترسى و امکان توسعه

- ظرفيت پارکينگ (در صورتى‌که هتل يا مسافرخانه داراى پارکينگ باشد).

بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز بهداشت

- نام و محل.

- نوع مرکز بهداشتى (بيمارستان، درمانگاه، مرکز بهداشتى).

- درجهٔ تخصص و نوع فعاليت.

- سازمان مسئول و اداره‌کننده.

- نحوهٔ اداره (دولتي-خصوصى).

- سال تأسيس

- آيا ساختمان به همين منظور ساخته شده.

- عمر ساختمان.

- تعداد طبقات.

- مساحت.

- مساحت فضاى باز.

- مساحت زيربنا و سطح طبقات.

- تعداد اتاق‌ها و تخت‌خواب در اتاق.

- تعداد پزشک، پرستار و بهيار.

- تعداد کارمندان و پرسنل.

- تجهيزات بيمارستان (آزمايشگاه، اتاق عمل، راديولوژي، اورژانس، آمبولانس، داروخانه، بانک خون، واکسيناسيون، ساير).

- بخش‌هاى مختلف بيمارستان.

- تعداد بيماران بسترى شده در سال گذشته در بخش‌هاى مربوطه.

- تعداد مراجعين سرپائى در سال گذشته.

- آمار بيمارى‌ها و تعداد بيماران مبتلائى که در سال گذشته به اين مرکز براى مداوا مراجعه کرده‌اند.

- به‌طور متوسط روزانه چند نفر به مرکز بهداشتى مراجعه مى‌کنند (سرپائى - بسترى).

- تأسيسات ساختمان (آتش نشاني، آسانسور، تهويهٔ مطبوع، عايق صدا، موتور برق ...).

- نواقص مرکز بهداشتى.

- امکانات توسعهٔ بعدى.

- پارکينگ

- برنامه‌هاى توسعهٔ آينده.

جايگاه‌هاى توزيع بنزين

- نام و محل جايگاه.

- مساحت کل و مساحت زيربنا.

- حجم انبارهاى ذخيره بنزين برحسب بنزين، نفت گاز، بنزين سوپر، نفت و غيره به تفکيک.

- سال تأسيس جايگاه.

- متوسط فروش روزانه برحسب ليتر به تفکيک نوع فرآورده.

- آيا جايگاه مجهز به تجهيزات ايمنى و آتش‌نشانى است؟

- تعداد دستگاه‌هاى انتقال بنزين به وسايل نقليه موتورى برحسب نوع مواد سوختى

- کادر اداره‌کنندهٔ جايگاه

- تعداد اتومبيل‌ها يا وسايل نقليه‌اى که روزانه از جايگاه استفاده مى‌کنند.

- امکانات توسعه.

- محل تأمين بنزين.

- نواقص از نظر مسئولين.

مؤسسات باربرى و مسافربرى

- نام و محل مؤسسه

- مساحت توقفگاه

- مساحت زيربنا

- مساحت انبار

- مساحت پارکنيگ‌ها

- ميزان بار حمل شده در روز

- تعداد مسافر حمل شده از شهر به مقاصد مختلف و بالعکس

- تعداد دستگاه‌هاى اتوبوس و مينى‌بوس و کاميون

- آيا کالا و مسافرين بيمه مى‌باشند؟

- آيا وسايل حمل و نقل بيمه مى‌باشند؟

- تعداد کادر موجود

- چند در صد از مسافرين و کالا از دهات اطراف مى‌باشند (به تفکيک).

- طرح‌ها و برنامه‌هاى توسعهٔ آينده.

گورستان‌ها

- نام و محل گورستان‌.

- مساحت گورستان.

- مساحت اشغال شده.

- مشخصات غسالخانه.

- ظرفيت غسالخانه.

- ظرفيت گورستان.

- تعداد کادر موجود.

- تعداد سالن‌هاى موجود.

- وضع گورستان از نظر بهداشتي.

- متوسط تدفين به‌طور روزانه.

- فاصلهٔ گورستان تا شهر.

- تعداد آمبولانس‌هاى موجود.

تأسيسات ورزشى

- نام و محل.

- سازمان مسئول و اداره‌کننده.

- آيا ساختمان به اين مقصود ساخته شده؟

- تجهيزات ساختمانى و ايمنى.

- مساحت کل و زيربنا.

- عمر ساختمان.

- تعداد اعضاء.

- تأسيسات و تجهيزات ورزشى.

- کادر اداره‌کننده.

- ظرفيت.

- امکانات توسعه.

موزه و کتابخانه

- تعداد کتاب‌هائى که در کتابخانه موجود است.

- تعداد صندلى‌ها و ميزهاى مطالعه

- جمعيت استفاده‌کننده از کتابخانه در روز

- نوع جمعيتى که از کتابخانه استفاده مى‌کنند.

- ساعات کار کتابخانه و تعداد کادر

- تجهيزات ايمنى کتابخانه از نظر آتش‌سوزى

- در صورتى‌که در جوار کتابخانه موزه وجود دارد:

- نوع آثارى که در موزه نگهدارى مى‌شود.

- ساعات کار موزه

- مساحت کتابخانه و موزه

- مساحت زيربنا