هنرى رايت (H Right)، و کلرنس اشتاين در طرح خود براى يکى از نواحى حومه‌اى رادبرن درنيوجرسي، پيشنهاد يک نظام برنامه‌ريزى براى نواحى مسکونى را عنوان نمودند. اساس نظريهٔ آنها ايدهٔ بلوک‌هاى بزرگ مسکونى است که بر مبناى جدائى ترافيک پياده و سواره قرار دارد.


در رادبرن، خانه‌ها به‌صورت گروهى ايجاد مى‌شوند که در اطراف آنها انواع مختلف کوچه‌هاى بن‌بستى که به مسيرهاى عبور پياده و پارک‌ها مرتبط مى‌گردند، قرار گرفته است. مدرسه‌ها و فروشگاه‌ها تماماً در قسمت‌هاى ورودى اين واحدهاى بزرگ قرار خواهد گرفت. بلوک‌هاى بزرگ به مفهوم يک ايدهٔ منطقى به‌سوى حل مسائل حرکات رفت و آمدى است که اماکن مسکونى را از راه‌هاى اصلى به دور نگه مى‌دارد.


در طرح رادبرن، پارک در مرکز بلوک‌هاى بزرگ به‌عنوان برترين نقطهٔ محله در نظر گرفته شده است. راه‌هاى موتورى نيز، به طرف خانه‌ها ايست که در سمت راست آنها پارک‌ها قرار داده شده‌اند.


مطالعات انجام شده نشان مى‌دهد که يک شبکهٔ راه بن‌بست، رادبرن را تحت کاربرد خود قرار داده است. چنين خصوصياتى ممکن است به دلايل زير محدود گردد.


- راه‌هاى بن‌بست کوتاه فقط به‌عنوان يک خط سرويس‌دهنده عمل مى‌کنند.


- اين راه‌ها، جهات حرکت وسايل نقليه را به طرف خانه‌ها و گاراژ‌ها، مراودات مجاز و ساير سرويس‌ها مى‌کشاند.


- اين راه‌ها، همچنين براى بسيارى از پارکينگ‌ها و راه‌هاى عبور پياده به نحوى قرار گرفته‌اند که هر کوچهٔ بن‌بست را به‌عنوان يک محيط صرفاً پياده سرويس مى‌دهند.


در چنين شرايطي، خانه‌ها در اطراف راه‌هاى بن‌بست قرار داده شده‌اند. اتاق‌هاى نشيمن و بسيارى از اتاق‌هاى خواب اين امکان را يافته‌اند که به فضاهاى باز پشت واحدهاى مسکونى باز شوند و آشپزخانه‌ها، همه در يک خط قرار داشته باشند.


واحدهاى مسکونى به اندازهٔ بسيار کمى به انتهاى خيابان‌ها و محيط‌هاى عبورى اطراف ديد دارند و به‌عنوان يک گروه، آنها فقط يک ديسيپلين مختصر معمارى را نمايش مى‌دهند. محوطه‌سازى برنامه‌ريزى شده است. عناصر مختلف واحدهاى مسکونى که بسيار مهم هستند تشريح شده‌اند. ساير عناصر واحد، به‌نحو ويژه‌اى در کاربرد مواد و مصالح ساختمانى است که تا خط سقف ادامه مى‌يابند، همچنين، خانه‌هاى متصل داراى گاراژهاى مشترک هستند.


اين طرح کوچه‌هاى بن‌بست و بن‌باز معابر
اين طرح کوچه‌هاى بن‌بست و بن‌باز معابر

طرح رادبرن
طرح رادبرن

هدف از ايجاد طرح رادبرن، ايجاد باغ شهرهائى در جوامع متروپلتين (مادر شهر) بوده است. طرح رادبرن براى جمعيتى حدود ۲،۵۰۰۰ نفر در سه واحد خوديار در نظر گرفته شده و محدودهٔ هر واحد از مرکز دبستان تا شعاع ۸۰۰ متر مى‌باشد. در طرح رادبرن، سعى شده است که مردم به طبيعت نزديک‌تر شوند و آسايش و آرامش بيشترى جهت ساکنين تأمين گردد. در اين طرح نيز، فضاى سبز اهميت زيادى دارد و هدف آن تشکيل يک جامعهٔ شهرى سالم است. جهت تأمين سلامت بچه‌ها و جلوگيرى از حوادث ناگوار، پياده‌روى‌هاى ويژه‌اى ساخته مى‌شود که دور از مسير ماشين‌ها است.