نور زمستانی Wintter Light
کشور تولیدکننده سوئد
سال تولید
محصول سونسک فیلم
کارگردان اینگمار برگمان
فیلمنامه‌نویس اینگمار برگمان
فیلمبردار سون نیکویست.
هنرپیشگان اینگرید تولین، گونار بیورنستراند، ماکس فون سیدو، گونل لیندبلوم و آلن ادوال.
نوع فیلم سیاه و سفید، ۸۰ دقیقه.