آماتور Amator
کشور تولیدکننده لهستان
آهنگساز(موسیقی متن) کریشتف کنیتل.
سال تولید
محصول زسپولی فیلموف
کارگردان کریشتف کیشلوفسکی
فیلمنامه‌نویس کریشتف کیشلوفسکی
فیلمبردار یاتسک پترریتسکی
هنرپیشگان یرژی استور، مالگورزاتا زابکوفسکا، اوا پوکاس، استفان چیزفسکی، یرژی نوواک، کریشتف زانوسی و آندری یورگا.
نوع فیلم رنگی، 112 دقیقه.