چهره‌ به چهره Face To Face
کشور تولیدکننده سوئد
آهنگساز(موسیقی متن) ولفگانگ آمادئوس موتسارت.
سال تولید
محصول سینماتوگراف
کارگردان اینگمار برگمان
فیلمنامه‌نویس اینگمار برگمان
فیلمبردار سون نیکویست
هنرپیشگان لیو اولمان، ارلاند یوزفسون، گونار بیورنستراند، آینو توبه هنریکسون، کاری سیلوان و سون لیندبرگ.
نوع فیلم رنگی، 136 دقیقه.