رزمناو پوتمکین BATTLESHIP POTEMKIN
کشور تولیدکننده شوروی
سال تولید
محصول گوسکینو
کارگردان سرگئی ایزنشتاین، بر مبنای طرحی نوشته ایزنشتاین و نونه آگاژانووا ـ شوتکه
فیلمنامه‌نویس سرگئی ایزنشتاین، بر مبنای طرحی نوشته ایزنشتاین و نونه آگاژانووا ـ شوتکه
فیلمبردار ادوارد تیسه
هنرپیشگان ملوانان نیروی دریائی، اهالی ادسا، اعضاء گروه تئاتری پرولتکولت، الکساندر آنتونوف و گریگوری الکساندروف
نوع فیلم سیاه و سفید، ۱۷۴۰ متر. صامت