سایه‌های بلند باد
سال تولید
محصول ایران بیوگراف، وزارت فرهنگ و هنر و تلویزیون ملی ایران (تل فیلم)
کارگردان بهمن فرمان‌آرا
تهیه‌کننده بهمن فرمان‌آرا
فیلمنامه‌نویس بهمن فرمان‌آرا (براساس داستانی از، هوشنگ گلشیری به نام معصوم اول)
فیلمبردار علیرضا زرین‌دست
هنرپیشگان فرامرز قریبیان، سعید نیک‌پور، آتش‌خیر، حسین کسبیان، فریدون یوسفی، آقاجان رفیعی، ملیحه نظری، اشرف کاشانی، سامی تحصنی، مینو ابریشمی، کیومرث ملک‌مطیعی، آنیک، اسماعیل محمدی، نادیا خلیل‌پور
نوع فیلم ۳۵ میلی‌متری، رنگی (ایستمن کالر)