روانپزشکی آکسفورد
نویسنده کامران احمدی
تاریخ نشر 11/07/85
رده دیویی 616.89
تعداد صفحه 60
شماره کنگره 231ر3الف/R735
نوبت چاپ 1
تیراژ 2000
شابک 1-038-523-964