صورتهای مالی تلفیقی از تئوری تا عمل
نویسنده خوش‌طینت‌نیک‌نیت، محسن,بازگیر، محمدرضا,میربلوک، حسین
تاریخ نشر 850705
رده دیویی 657.3
تعداد صفحه 636
شماره کنگره 9خ9ص/HF5681
نوبت چاپ 2
شابک 964-8463-07-7