آفتاب

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۸ مقاله


بخش نخست کتاب درباره‌ی اهمیت و ضرورت پرداختن به تاریخ اسلام, تعریف تشیع و شیعه و موانع و مشکلات شیعیان در پرداختن به تاریخ و نظایر آن است. در بخش دوم گونه‌های مختلف تاریخ‌نگاری مانند سیره‌نگاری, تاریخ‌های عمومی, مقتل نویسی, فتوح, فتن و ملاحم, رجال, انساب و فرق بررسی شده است. بخش پایانی شامل شرح حال نویسندگان شیعه است که دارای آثار تاریخی هستند. هم‌چنین مباحث...مباحث مطرح شده در کتاب درباره مباحث نظری تاریخ, علم تاریخ و تاریخ نگاری است که با چند تن از استادان دانشگاه و محققان تاریخ گفت و گو شده است . گفت و گوی نخست با دکتر سید هاشم آقاجری, دکتر عطائ‌الله حسنی و دکتر غلامحسین زرگری نژاد بوده که موضوع آن, بحث درباره مفهوم و کاربرد سه مقوله 'تاریخ', 'علم تاریخ 'و 'تاریخ نگاری 'است .گفت و گوی دوم با دکتر سیدهاشم آقاج...این کتاب حاوی دوازده مقاله درباره 'تاریخ‌نگری 'و 'تاریخ‌نگاری 'مسلمانان است که طی آن, مولف کوشیده است نشان دهد' :مسلمانان با بهره‌گیری از تعالیم اسلام, تاریخ را چگونه می‌دیده‌اند و چگونه می‌شناخته‌اند و چه سان برای دیگران ثبتش می‌کرده‌اند .'از مجموعه این مقالات, مقاله‌ای با عنوان 'مفهوم زیربنا و روبنا در جامعه تاریخ 'متضمن دیدگاه شخصی نگارنده در زمینه تار...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۸ مقاله