آفتاب

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

آموزش، پژوهش و موضوع های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۷۸ مقاله

نخستین جلد از مجموعه چهار جلدی 'تاریخ تمدن و فرهنگ جهان' ذیل عنوان 'ویژگی‌های کتاب' آمده است: 'این کتاب روایت روشنی از ماجراهای تاریخ جهان است. متن کتاب نشان می‌دهد ارتباط و داد و ستد, چگونه مردم تمدن‌های نخستین را برای ایجاد جامعه‌ای فعال, به یکدیگر پیوند داد. ارتباطات اندک اندک رشد کرد و اقوام آسیا, افریقا, و سرانجام نیمکره غربی را فرا گرفت. کتاب از هشت بخ...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۷۸ مقاله