مناقصه‌ها و مزاید‌ه‌ها مناقصه‌ها
» شاخه‌های مجاز من
»   مناقصه‌ها
عمومی
ابنیه و عمران
آبفا
تاسیسات
الکامپ
نفت و گاز و پتروشیمی
مشاوران
ماشین‌آلات و تجهیزات
امور‌خدماتی
تجهیزات‌اماکن‌عمومی
کشت وصنعت
صنایع نساجی
خدمات چاپی و تبلیغات
لوله، اتصالات، شیرآلات
صنایع فلزی
صنایع ریخته‌گری، مفتولی
تجهیزات صنعتی و ابزارآلات
معادن و صنایع معدنی و سلولزی
تجهیزات اداری و فرهنگی
صنایع شیمیائی
صنایع لاستیک و پلاستیک
لوازم یدکی
سیستم‌های ایمنی و حفاظتی
سرمایه‌گذاری و مناقصات بین‌المللی و مشارکت
موقت
»   مزایده‌ها
»  اخبار اقتصادی روز
»  آدرسها و شرکتها
» سایتهای مفید
لوله، اتصالات، شیرآلات
بشکه فلزی (۱۴) دریچه‌های فولادی و چدنی (۳۲) سیلندر گاز (۵)
شیرآلات صنعتی (۳۹۲) شیرآلات‌بهداشتی‌و‌ساختمانی (۱۳) لوله و اتصالات فایبر گلاس ( GRP ) (۹۳)
لوله و اتصالات فولادی و چدنی و استیل (۴۴۰) لوله‌ و اتصالات آزبست و فارسیت (۱۶۴) لوله‌ و اتصالات بتنی (۳۵)
لوله‌ و اتصالات فلزی (۱۴۵) لوله‌ و اتصالات پلیمری (۴۵۲) مخازن فلزی (۷۶)
صفحه آخر بعدى ۵ ۴ ۳ ۲۱
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم
۲۸ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه
۲۸ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی ارزیابی صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های متقاضی
۲۸ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی خرید
۲۸ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی
۲۸ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
۲۷ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی فراخوان نخست (مناقصه یک مرحله ای)
۲۷ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی
۲۷ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۶/۸۸
۲۷ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
۲۶ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی تجدید مناقصه (شماره ۱۹۱۸۳/۲۰۰ ـ ۲۴/۵/۸۸)
۲۶ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۲۹ / ۷۰۰/۸۸
۲۶ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه
۲۴ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
۲۴ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی تجدید مناقصه شماره ۱۹۱۸۳/۲۰۰ـ۲۴/۸۸
۲۴ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه
۲۴ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا شماره ۰۶/۸۸ ط
۲۲ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
۲۱ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی تجدید ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا شماره ۰۲/۸۸ ط
۲۱ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
۲۰ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
۲۰ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه مرحله دوم
۱۹ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا شماره ۰۶/۸۸ ط
۱۹ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی
۱۸ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی تجدید مناقصه عمومی
۱۸ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی تجدید ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا شماره ۰۲/۸۸ ط
۱۸ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه
۱۷ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۴۳/۸۸
۱۵ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه
۱۳ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی ۴۳/۸۸
۱۲ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۵۶/ق ع/۸۸
۱۲ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی خرید شماره ۲۹ سال ۱۳۸۸
۱۲ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی به شماره ۱۱۹/۸۸/ق
۱۲ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی
۵ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه (شماره ۱۶۹۴۶/۲۰۰ ـ ۳/۵/۸۸)
۵ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۶/۸۸
۵ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی
۴ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه (شماره ۱۶۹۴۶/۲۰۰ ـ ۳/۵/۸۸)
۳ مرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه مرحله اول
۳۱ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی تجدید مناقصه (شماره ۱۶۲۷۵/۲۰۰ ـ ۲۸/۰۴/۸۸)
۳۰ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره: ۱۰ ـ ۸۸
۳۰ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی خرید
۳۰ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  مناقصه
۳۰ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (شماره ۴۶/ف ع/۸۸)
۲۸ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی تجدید مناقصه شماره ۱۶۲۷۵/۲۰۰ـ۲۸/۰۴/۸۸
۲۸ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه ۱۳۵/۸۸
۲۸ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره ۲۱۶/۱۰۰/۸۸
۲۷ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ۴۵/ش ج /۸۸)
۲۷ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ۴۶/ف ع /۸۸۰)
۲۷ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه خرید
۲۷ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه خرید
۲۷ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی
۲۷ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه ۱۳۵/۸۸
۲۷ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۷ـ۸۸ (دو مرحله ای)
۲۷ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه خرید
۲۵ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه خرید
۲۵ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی
۲۵ تیر ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
۲۵ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی فراخوان
۲۵ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه (یک مرحله‌ای) شماره ۰۱۵ ـ ۸۸ ـ ۸۲۳
۲۳ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی فراخوان مناقصه (شماره ۸/۸۸) (یک مرحله‌ای)
۲۳ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
۲۱ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه شماره ۳۵۵ـ۸۸
۲۱ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی
۲۱ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی خرید شماره ۲۳ سال ۱۳۸۸
۲۱ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی خرید شماره ۲۱ سال ۱۳۸۸
۲۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی به شماره ۱۱۲/۸۸/ق
۲۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی فراخوان مناقصه عمومی
۲۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۵ ـ ۸۸
۲۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۷/۸۸
۲۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۱۵/۶۰۰/۸۸
۲۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۱۶/۱۰۰/۸۸
۲۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه
۲۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۳/خ/۸۸
۱۸ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹۲۹۹/۲۷۰ مورخ ۱۲/۰۳/۸
۱۸ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۱/خ/۸۸
۱۸ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (سه پاکتی)
۱۸ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ۲۳ / ق ج / ۸۸)
۱۷ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
۱۷ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (شماره ۲۲/ق ع/۸۸)
۱۷ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
۱۷ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ط/۹/۸۸
۱۱ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی دعوت به مناقصات عمومی ( دو مرحله ای )
۱۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
۱۰ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی فراخوان مناقصه عمومی به شماره ۱۰۴ـ ۳/۱ـ ۸۸
۹ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
۹ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۴/۸۸
۹ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه خرید لوله
۹ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
۹ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
۹ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۸۸ ـ ۷
۹ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی فراخوان مناقصه ۱۰۷ـ۸۸
۹ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه مرحله دوم شماره ۱۲ ـ ۸۸
۶ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
۶ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
۶ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی خرید شماره ۲۱ سال ۱۳۸۸
۶ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
۶ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی
۶ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه عمومی شماره ۸۸ـ ۶
۶ خرداد ۱۳۸۸    
   لوله، اتصالات، شیرآلات  »  لوله‌ و اتصالات پلیمری  »  آگهی مناقصه
۵ خرداد ۱۳۸۸    
صفحه آخر بعدى ۵ ۴ ۳ ۲۱
مناقصه‌هامزایده‌ها