براى تبادل کالا و گردش پول در بازار داد و ستد و آگاه شدن مردم از انواع مايحتاج زندگى و در عين حال جلوگيرى از اجبار خريداران به انواع مشخصى از کالاها و ايجاد رقابت و بهبود کيفيت اجناس و امتعه تبليغات تجارى در نظام‌هاى اقتصادى غيرمتمرکز لازم، مفيد و طبيعى است به‌ويژه نقش اطلاعاتى تبليغات در دنياى صنعتى و مصرفى معاصر کاملاً موجه و ضرورى است.


گسترش شهرها و پراکندگى و تعدد روستاها و شهرک‌ها و شهرها و عدم دسترسى همگان به اطلاعات اقتصادى و تغييرات انواع توليدات ايجاب مى‌کند تا از طريق آگهى‌هاى بازرگانى و اطلاعيه‌هاى تبليغى اذهان عمومى را به آنچه که در جريان امور بازرگانى مى‌گذرد، متوجه نمايد. اما در روند تکاملى تبليغات تجارى در دنيا آنچه که تاکنون مشاهده و تجربه شده حکايت از اين دارد که بعضاً عوارض و تبعات و آثار منفى نيز در جوامع به‌وجود آورده است. زيرا بسيارى از فعاليت‌هاى تبليغات تجارى بر محور فريب و غلو و گزافه‌گوئى مى‌چرخد و لذا در اين‌گونه موارد اگرچه در مقاطعى باعث کسب سود و جذب مشترى مى‌شود اما در نهايت موجبات رسوائى و شکست فريب‌دهندگان را فراهم مى‌کند و بى‌اعتمادى و دلزدگى و سرخوردگى را در بين مخاطبان و مشتريان به‌وجود مى‌آورد. از طرف ديگر با پيشرفت‌هاى حاصله در کشورهاى توسعه يافته و انجام تلاش‌هاى شتاب‌زده اقتصادى در ممالک در حال توسعه، توليدات تبليغات تجارى نيز به‌صورت انبوه و گيج‌کننده‌اى رخ نموده است طرح‌‌هاى نوبه‌نو و انواع تازه به تازه اشکال مختلف آگهى‌هاى تجارتى به اصطلاح چشم و گوش مردم را پر کرده است و در ميان اين معرکه جذب مشترى براى بسيارى از بنگاه‌هاى توليدى دشوار شده است. ديده شده که اجناسى با کيفيت خوب و قيمت مناسب به‌علت کم‌رنگ بودن و جالب نبودن متن و فرم آگهى‌هاى تبليغاتى مربوط در ميدان رقابت بازار شکست خورده و به فروش نرفته يا آن‌قدر دير خود را نماينده که بازده مالى لازم را نداشته و در اين رهگذر در حق مشتريان نيز ناخودآگاه جفا شده است چون آنها را از تهيه کالاى مناسب‌تر بازداشته است.


همچنين کشورهاى مختلف جهان نمى‌توانند فقط در داد و ستد و معاملات داخلى بسنده کنند يکى از شاخصه‌هاى رشد و توسعه اقتصادى هر مملکت صادرات توليدات داخلى است. معرفى توليدات به مشتريان خارجى مستلزم انجام تبليغات حساب شده و سنجيده و مناسب است و از اين‌رو است که اهميت تبليغات تجارى و کسب مهارت‌ها و تکنيک‌هاى جديد تبليغى در رونق اقتصادى جهان معاصر امرى مشهود و محسوس است.