پياژه معتقد است که کودک نخستين‌بار در حدود دو سالگى به تغيير حاصل از اقدام‌هاى او در اشياء پى مى‌برد و مثلاً از برخورد قلم با کاغذ، متوجه طرز ايجاد خط مى‌شود و درمى‌يابد که اگر تخت خود را به حرکت درآورد، از آن صدائى برخواهد خواست.


- در اين سن بچه خيلى فعال است و از دويدن يا بالا رفتن از جائى و پرتاب کردن اشياء لذت مى‌برد. بنابراين، فرصت‌ها و موقعيت‌هائى براى بازى‌هاى آزادانه و فعال در خانه و بيرون از خانه براى کودک فراهم سازيد (اسباب‌بازى‌هاى بالارونده و حرکتي) به بازى‌هاى آزاد با توپ‌هاى کوچک تشويق کنيد. کودک ممکن است توپ را به‌طرف بزرگترها يا شىء ديگر پرتاب کند. از توپ‌هاى داراى اندازهٔ متوسط و نرم استفاده کنيد تا به کودک آسيب نرساند و او را نترساند.


- در اين سن بچه خيلى فعال است و از دويدن يا بالا رفتن از جائى و پرتاب کردن اشياء لذت مى‌برد. بنابراين، فرصت‌ها و موقعيت‌هائى براى بازى‌هاى آزادانه و فعال در خانه و بيرون از خانه براى کودک فراهم سازيد (اسباب‌بازى‌هاى بالارونده و حرکتي) به بازى‌هاى آزاد با توپ‌هاى کوچک تشويق کنيد. کودک ممکن است توپ را به‌طرف بزرگترها يا شىء ديگر پرتاب کند. از توپ‌هاى داراى اندازهٔ متوسط و نرم استفاده کنيد تا به کودک آسيب نرساند و او را نترساند.


- توانائى ساختن اشياء با دستان و انگشتان را در کودک تقويت و به بازى با قطعات توخالي، پيمانه‌ها و غيره و نيز ابزارى که انباشته‌شدنى باشند، به بازى آزاد با پيچ و مهره‌هاى پلاستيکى بزرگ تشويق و راهنمائى کنيد و مطمئن شويد آن اشياء را نمى‌بلعد. کودک را تشويق به قرار دادن قطعات، مکعب‌ها و ديگر چيزها داخل پيمانه‌ يا ظرف بزرگتر کنيد. ظروفى با درها و دهانه‌هاى گشاد آماده کنيد تا کودک به باز و بستن درپوش‌ها بپردازد.


- در اين سن کودک به کنجکاوى دربارهٔ خودش مى‌پردازد. کودک را به بازى‌هاى آزادنه با آينه‌هائى که امنيت دارند و خطرآفرين نيستند تشويق کنيد. با کودک جلوى آينه بايستيد يا بنشينيد. با او دربارهٔ برداشت‌هاى او دربارهٔ آنچه مى‌بيند، حرف بزنيد. تشويق کنيد تا او حرکت‌هاى جنبشى و محرک ايجاد کند (يعنى در برابر آينه به‌وسيلهٔ دست‌ها و بدن حرکت‌هائى انجام دهد).


- پاره‌اى از مفاهيم اصلى (مانند علت، اثر، ترکيب و اندازه) را مى‌توانيد به کودک بفهمانيد. دربارهٔ ترکيب اشيائى که کودک حس مى‌کند، با او حرف بزنيد، مثلاً بگوئيد: ”جغجغه سفت و سخت است“ يا: ”پتو نرم است“.


دربارهٔ علت و اثر ارتباطات با او حرف بزنيد و بگوئيد: ”اگر فنجان را وارونه کني، آب‌ميوهٔ درون آن خواهد ريخت.“ يا: ”اگر در باران بايستى خيس خواهى شد.“


- در اين سن کودک توانائى آن را دارد که از روى تصوير اشياء، حيوانات و انسان را تشخيص دهد. يک اسکلت (بدن) پلاستيکى از حيوانات براى بازى‌هاى آزاد فراهم کنيد. دربارهٔ نام هر حيوان، رنگ، صدا و مشخصه‌هاى ديگر حيوان با کودک حرف بزنيد. کتاب‌هاى تصويرى ساده تهيه کنيد و به کودک اجازه دهيد به اشياء و حيوانات اشاره کند و به محض اينکه شما آنها را نام مى‌بريد دربارهٔ تصاوير مطلبى بگويد. دربارهٔ اندازهٔ اشياء حرف بزنيد، مثلاً بگوئيد: ”اين يک توپ بزرگ است.“ يا: ”اين قطعه کوچکتر از آن قطعه است.“


- از حدود دوازده‌ماهگى به بعد، هرچه در محدودهٔ دست کودک قرار گيرد، آن را به اطراف مى‌کوبد که اين عمل تا پانزده‌ماهگى به اوج خود مى‌رسد و در حدود هجده‌ماهگى تقريباً از بين مى‌رود.


- کودک در سنين بين سيزده تا هجده‌ماهگى از ”دالّى کردن“ خيلى لذت مى‌برد و مى‌تواند ”قايم‌باشک“ بازى کند. اسباب‌بازى‌هاى چرخ‌دار را هل مى‌دهد و مى‌کشد.


- کودک از نُه تا سيزده‌ماهگى بيشتر به اسباب‌بازى‌ توجه مى‌کند تا به همبازي، چو کودکان در اين دوره به اسباب‌بازى اهميت زيادى مى‌دهند و گرايشى به دعوا بر سر اسباب‌بازى در آنان ديده مى‌شود.


- کودک در چهارده‌ماهگى با ماشين‌بازى و صدائى مانند - بي-بي-بى‌بى ايجاد مى‌کند.


- کودک پانزده‌ماهه ممکن است اصرار ورزد که بايستد و تنها به مدتى اندک به مکعب‌ها دقيق شود. معمولاً هيچ اقدامى براى ساختن چيزى مبادرت نمى‌ورزد، بلکه فقط مکعب‌ها را بر هم مى‌زند و يا اينکه آنها را براى پدر و مادر خود مى‌آورد.


- در شانزده‌ماهگى کودک با عروسک‌بازى مى‌کند، براى او لالائى مى‌خواند و مى‌خواباند.


- در حدود هفده‌ماهگى اسباب‌بازى‌هاى چرخدارى که منگوله‌ها و زنگوله‌هائى در چرخ‌هاى آنها باشد و به هنگام حرکت صدا کند، بسيار مورد علاقهٔ کودکان است.


۱. کودک در هفده‌ماهگى اسباب‌بازى‌ها را پرتاب مى‌کند و به اثر آن توجه نشان مى‌دهد و دوست دارد اشياء را، يکى پس از ديگري، داخل ظرفى بريزد و بيرون بياورد.


- کودک در هفده‌ونيم‌ماهگى در خيال خود با ماشين‌بازى مى‌کند و مى‌گويد: ”بيا بيا“ و يا خود را به‌جاى ماشين فرض مى‌کند و عقب‌عقب مى‌رود.