در اين طبقه اسباب‌بازى‌هائى قرار مى‌گيرند که به فعاليت‌هاى دستي، دستکارى و عمليات ساختمانى نياز دارند و سبب درک، تشخيص، تطابق چشم و دست و تقويت حس بساوائى و تقويت حرکات ظريف دست مى‌شوند.


- نخ و مهره، تختهٔ سوراخ‌دار که شکل‌هاى مختلف روى آن سوراخ شده که کودک با نخ بايد بتواند مثلاً ماهى يا هواپيما درست کند، بندهاى کفش که بتواند در آن مهارت پيدا کند. در مورد نخ و مهره‌ها مى‌توان از کودک خواست که مثلاً ابتدا رنگ‌هاى آبى را يک‌جا، سپس قرمز و زرد ... را قرار دهد و يا به ترتيب از کوچک به بزرگ. در اين فعاليت حس بينائى و دقت بينائى تقويت مى‌شود و ميان چشم و عضلات ظريف دست، هماهنگى به‌وجود مى‌آيد.


- اسباب‌بازى پيچ‌کردني، يادگيرى اين مهارت در دوران کودکى تا اندازه‌اى مشکل است، از اين‌رو، پدر و مادرها بايد صبر کنند تا زمان لازم فرا رسد، آن وقت خود کودکان با اشتياق مى‌توانند به بازى با اين‌گونه اسباب‌بازى‌ها بپردازند. ابتدا مى‌توان از پيچ و مهره‌هاى درشت و فلزى استفاده کرد، سپس از ماشين‌هائى که پيچ‌کردنى هستند و هزار سازه‌ها را در اختيار کودک قرار داد.