اسباب‌بازى‌هائى که در اين طبقه قرار مى‌گيرند، براى تمرين و تقويت عضلات، مصرف انرژى کودکان، ايجاد تعادل، پرورش اعتماد به نفس، کسب تجربيات در مورد رهبرى مفيد هستند:


- وسايلى که کودک مى‌تواند از آنها بالا رود و پائين بيايد، مانند نردبان چوبي، طناب‌هاى پله‌دار و يا گره‌دار، نردبان‌هاى فلزى که کودک مى‌تواند از چند جهت بالا و پائين بيايد که در بوستان‌ها (پارک‌ها) وجود دارند.


- وسايل و بازى‌هائى که در ايجاد تعادل مؤثر است، مانند: الاکلنگ، تخته‌هاى قرقره‌دار، لبهٔ باريک جداول، راه رفتن روى خطى که روى زمين کشيده شده يا تختهٔ تعادل، لى‌لى‌ کردن، خط پا بازى کردن، حفظ تعادل کودک در حالى که ليوان آب در دست او و يا شىء روى سر او قرار دارد و با دستانى باز روى يک خط راه برود و ...


- وسايل غلتانيدني، مانند توپ که کودک مى‌تواند آن را قل دهد، پرتاب و دنبال کند.


- وسايل هل دادنى و کشيدني، مانند فرغون‌هاى کوچک، ماشين‌هاى کمپرسى و انواع ديگر ماشين‌ها که با نخ کشيده مى‌شود، دوچرخه، سه‌چرخه، يا درب روغن‌هاى پنج‌کيلوئى که با ميخ به چوبى نصب شده که حرکت مى‌کند (غالباً خود کودکان مى‌سازند) اين‌گونه وسايل موجبات تحرک و تقويت عضلات بزرگ کودک را فراهم مى‌آورند.

اسباب‌بازى‌هاى کشيدنى و صدادار

اين نوع اسباب‌بازى‌ها زمانى مورد علاقهٔ کودک است که بتواند به حالت رو به عقب راه برود و براى حفظ تعادل و هماهنگى بدن او هنگام راه رفتن بسيار سودمند هستند. بهترين انواع آنها، اسباب‌بازى‌هائى است که موقع کشيده شدن هم‌ صدا کنند و هم سطح زيرين آنها صاف و کوتاه باشد که برنگردند. مى‌توانيد چند نوع از آنها را خودتان درست کنيد.


- به جغجغه يک قطعه نخ بسيار محکم ببنديد (از نمونه‌هاى قبلاً ذکر شده در اين مباحث هم مى‌توانيد استفاده کنيد)


- يک ميل بافتنى را داغ کنيد و با آن يک ظرف پلاستيکى يک‌بار مصرف را سوراخ کنيد. يک نخ يا طناب باريک از وسط آن بگذرانيد و گره بزنيد.


- چند قرقره را به يک قطعه نخ کلفت بکشيد و ته آن را گره بزنيد.


- از دو طرف يک قوطى مقوائى استوانه‌اى‌شکل يک طناب باريک رد کنيد و دو سر آن را گره بزنيد.