- موبايل (Mobile) يا وسايل متحرک: وسايلى هستند متشکل از قطعات رنگى و سبک و متصل به هم که با جريان هوا به حرکت درمى‌آيند موبايل را بايد در محدودهٔ ديد کودک آويخت، رنگ‌هاى درخشان آنها نظر کودک را به خود جلب مى‌کند و باعث افزايش تجربيات حسى - حرکتى و کنجکاوى او مى‌شود.


- کرادل (Cradle): نوع ديگرى از موبايل‌ها هستند که معمولاً به‌طور عرضى روى گهواره آويزان مى‌شوند و توليد صدا مى‌کنند و مستحکم و بادوام ساخته شده‌اند که کودک از ۶ ماهگى به بعد به کمک آنها مى‌توانند خود را از حالت نشسته و خوابيده بلند کند.


- دانگ‌لينگ (Dangling): از نوع اسباب‌بازى‌هاى آويزان‌کردنى هستند که در معرض ديد کودک قرار داده مى‌شوند تا کودک آنها را ببيند و بگيرد. توپ پارچه‌اي، زنگوله و عروسک آويزان شده از اين دسته به‌شمار مى‌آيند.


- جغجغه (Rattle): وسيله‌اى است که به تحريکات لمسى و حرکتى کودکان پاسخ مى‌دهد و توليد صدا مى‌کند و در انواع مختلف فشارى و حرکتى ساخته مى‌شود.