- براى رشد احساس تعادل و امنيت، کودک نياز دارد که در آغوش گرفته شود و مورد نوازش قرار گيرد.- به هنگام گريه کردن، توجه سريع به کودک باعث رشد احساس ايمنى و اطمينان در او مى‌شود.- لالائى گفتن، تکان دادن، بغل گرفتن و نوازش کودک باعث مى‌شود که او به خواب رود.- اختصاص يک اتاق به کودک از لحاظ آرامش او راحتى خود شما حائز اهميت است.- انس و همدمى و بازى با پدر و مادر براى کودک اهميت دارد.- کودک نياز به برخورد واقع‌بينانهٔ اولياء دارد.- در دو سالگى با کمک مختصر شما، کودک مى‌تواند بعضى از حوائج خود را برآورده کند.- کودک براى ايجاد ارتباط با ديگران نياز به گوش دادن و تمرين تکلّم دارد.- کودک نياز به يک مادر آسوده‌خاطر و مدبّر دارد. مادرى که براى استراحت و تفريح خود و کودکش برنامه‌ريزى کند.- کانون خانواده بايد از جو تفاهم و يکدلى برخوردار باشد، زيرا تنش‌هاى عصبى (جار و جنجال‌ها و دعواها) بچه‌ها را عصبى مى‌کند.- کودک بايد تا حد معقول از آزادى برخوردار باشد. بنابراين نبايد با ممنوعيت‌هاى زياده از حد او را محدود و محصور کرد.- کودک از طريق اظهار وجود، احساس شخصيت را در خود رشد مى‌دهد.- کودک نياز دارد که او را عضوى از خانواده به حساب آورند.