- ايجاد حس اطمينان در نوجوان و راهنمائى او باعث به‌وجود آمدن ديد مثبت نسبت به وظايف و نقش وى مى‌شود.- بايد نسبت به رشد توانائى‌ها و استعدادهاى نوجوان توجه دقيق مبذول داشت.- نوجوان به داشتن هدفى مبتنى بر موازين عالى اخلاقى از طريق شرکت در گروه‌هاى مذهبي، پيشگامان و بسيج دانش‌آموزى نياز دارد.- تصدیق علنى والدين در مورد اينکه نوجوان فردى باارزش است و از اهميت اساسى برخوردار است.- در برابر حرکات و حالات عصبى خود نياز به گذشت و اغماض دارد. اولياء و مربيان بايد به منشاء اين قبيل حرکات و حالات عصبى کودکان توجه کنند.- بايد نسبت به تمايلات تند و معمولاً زودگذر کودک حوصله به خرج داد.- نوجوان بايد آزاد باشد تا فعاليت‌هاى اجتماعى خود را در جهت رشد و تعالى سازمان بدهد.- نوجوان در مورد روحيهٔ عصيانگر خود، به اغماض و تفاهم بزرگسالان نياز دارد.- نوجوان در شبانه‌روز به ۸ تا ۱۰ ساعت خواب نياز دارد.