- لازم است والدين بدانند که کودک را در اين سنين هنوز آماده نيست که رفتار بزرگسالان را داشته باشد.- کمک کودک در کارهاى خانه او را به قبول مسئوليت‌ها عادت مى‌دهد. به والدين توصيه مى‌شود که کودکان را در کمک به انجام کارهاى خانه ترغيب کند.- کمک‌هاى مفيد و به‌موقع والدين، کودک را در پرورش موازين خاص مذهبي، اخلاقى و اجتماعى يارى مى‌دهد.- در اين سنين کودک به مرحله‌اى رسيده است که تا حدودى مى‌تواند تصميماتى بگيرد و با نتيجهٔ اشتباهات خود روبه‌رو شود.- با تمرين در زمينه‌هاى بحث، مجادله و استدلال، کودک قواى مغزى خود را توسعه مى‌دهد.- در مورد زمان انجام تکاليف، بازي، ديدن تلويزيون، رفتن به سينما و هر برنامهٔ ديگر بايد با والدين به توافق برسد.- کودک در اين سنين از اينکه احساس کند فرد مهم و مفيدى است لذت مى‌برد. او فعاليت‌هاى باشگاهي، اردوئى و دسته‌جمعى را دوست دارد.- کودک دوست دارد که در جمع گروه سنى خود مورد قبول واقع شود و با نظريات او موافق باشند. او از تنها بودن تنفر دارد.