زمين‌هاى بازى به اندازهٔ کودکان درون يک کلاس درس متنوع و جوربه‌جور هستند. بعضى از اين زمين‌ها فضاى گسترده دارند، پر از لوازم و تجهيزات هستند، شرايط محيطى آنها به گونه‌اى است که بچه‌ها مى‌توانند از جائى بالا بروند، در زمين مسطّح و بى‌خطر قرار بگيرند و روى سکوها بپرند. اما بعضى از زمين‌هاى بازى هم ملال‌انگيز و دلگير هستند، توجه کسى را به خود جلب نمى‌کنند، تشويق‌کننده بازى نيستند. پژوهشگران به ارزش و اهميت بازى توجه فراوان کرده‌اند. بازى شادى‌بخش است و مى‌تواند يادگيرى را افزايش دهد و به رشد بچه‌ها کمک کند. زمين‌هاى بازى بايد بتوانند انواعى از بازى‌ها را امکان‌پذير سازند. بازى در بيرون از محوطهٔ ساختمان مى‌تواند مسئوليت‌پذيرى دانش‌آموزان را افزايش دهد، بر توانمندى‌هاى آنان در کار حلّ مسائل بيفزايد و ميزان تعاون و همکارى را بالا ببرد. بسيارى از مهارت‌هاى کودکان در جريان بازى افزايش پيدا مى‌کند.


زمين بازى بايد در اندازه‌ها و اَشکال مختلف باشد. بايد رنگ‌هاى مختلف داشته، چالش‌برانگيز بوده، به گونه‌اى باشد که بچه‌ها به بازى کردن تشويق شوند.


امروزه بسيارى از زمين‌هاى بازى با وسايل و ساختارهاى ثابت بنا مى‌شوند. مجموعهٔ زمين بازى از وسايلى مانند سرسره، نرده‌بام، ميله‌هاى عمودي، بلوک‌ها، سکوها، وسايلى براى صعود، وسايل تاب خوردن و غيره تشکيل مى‌شود. اغلب اين وسايل به عمد به شکلى ساخته مى‌شوند که بتوان وسايل ديگرى نيز به آنها افزود. محل فرود بچه‌ها، در پاى سرسره‌ها و يا وسايل مشابه براى احتراز از بروز آسيب به کودکان مورد توجه خاص قرار مى‌گيرند.


بسيارى از زمين‌هاى بازى در گوشه‌اى از خود شن و ماسه دارند. در ضمن وسايلى از قبيل سطل، بيل و چيزهائى از اين قبيل در محوطهٔ بازى وجود دارد که بچه‌ها مى‌توانند از آن در بازى‌هاى خود استفاده کنند. در بعضى از زمين‌هاى بازى نيز ماسه و محلى براى انبار کردن آن در نظر گرفته شده است. در اين محل انباري، انواع وسايل بازى کودکان گذاشته مى‌شود. از امکانات محيطى و طبيعى نيز براى تجهيز کردن و برپا نمودن زمين‌هاى بازى استفاده مى‌شود.