انجام حرکات ورزشى ضمن اينکه به رشد عضلات کمک مى‌کند، هم يک تفريح و سرگرمى است و هم باعث آگاهى و تسلّط کودک بر بدن خود مى‌شود (از کلاس‌هاى آموزش ورزش به کودکان هم مى‌توان استفاده کرد (تا آنجا که ما اطلاع داريم در ايران چنين کلاس‌هائى وجود ندارد).

کشش بازو

بگذاريد کودک انگشتان شست شما را بگيرد، بعد يکى از دست‌هاى او را بخوابانيد و آرام دست ديگر او را به‌طرف سر او بالا بياوريد. همين کار را با دست ديگر او تکرار کنيد.


حرکت ضربدرى

براى انجام اين حرکت، يا کودک را بنشانيد و يا به پشت بخوابانيد. بعد دست‌هاى او را باز کرده به‌صورت ضربدر روى سينهٔ او قرار دهيد.


تمرين دوچرخه

مچ پاهاى کودک را بگيريد و پاهاى او را به آرامى بچرخانيد. اول به يک جهت و بعد به جهت ديگر. بگذاريد پاهاى خود را به دست‌هاى شما فشار دهد.


(حرکت) چرخ‌دستى

در حالى که دست‌هاى کودک به حالت باز روى زمين قرار دارد، باسن او را بگيريد و آرام آرام قسمت پائين تنهٔ او را بالا بکشيد. اين کار ايجاد آمادگى براى معلّق زدن او در آينده است.