سينه‌خيز رفتن و خزيدن

بعضى از متخصصين بر اين عقيده‌‌اند که نوع هماهنگى بين اعضاء بدن کودک در هنگام سينه‌خيز رفتن، براى آن قسمت از مغز کودک که براى فعاليت‌هاى بعدى نظير خواندن و نوشتن مورد استفاده قرار مى‌گيرد مفيد است. البته بعضى از بچه‌ها يا اصلاً نمى‌خزند يا در حالت نشسته خود را به جلو مى‌کشانند و يا خود را به پهلو به يک طرف مى‌کشانند؛ اين موضوع نبايد باعث نگرانى شما شود.


لازم نيست که خود شما، او را به حالت خزيدن قرار دهيد زيرا وقتى موقع آن شد خودش اين کار را يا به‌صورت معمولى يا به حالت نشسته خواهد کرد.


- يکى از عروسک‌هاى مورد علاقهٔ او را در فاصله‌اى دور از او قرار دهيد، ولى بهتر خواهد بود اگر خود شما آن را در مقابل او بگيريد.- درِ يک گنجهٔ کوتاه را باز کنيد و به اين ترتيب او را وسوسه کنيد (البته اگر از به‌هم ريخته‌ شدن آن ناراحت نمى‌شويد).


- همراه با او، به حالت سينه‌خيز جلو برويد، با يکديگر مسابقه بدهيد، همديگر را دنبال کنيد و با استفاده از مبل‌ها قايم‌باشک بازى کنيد.


- دو طرف يک کارتن را ببريد؛ شايد دوست داشته باشد از داخل آن رد شود.- اسباب‌بازى‌هائى در اختيار او بگذاريد که قِل بخورند، مثل توپ، قوطى‌هاى خالى مواد غذائى و لوله‌هاى مقوّائي.


اسباب‌بازى‌هاى چرخدار را در اختيار او بگذاريد. به او نشان دهيد که چگونه در سرازيرى قِل مى‌خورند. به‌تدريج از ميزان سرازيرى کم کنيد تا به‌صورت سطح صاف درآيد، به اين ترتيب ياد مى‌گيرد که با فشار دادن مى‌تواند آن را به حرکت درآورد.


همين که کودک ياد گرفت بخزد، شلوارى مناسب (و پيش سينه‌دار) به او بپوشانيد تا زانوهاى او موقع خزيدن آسيب نبيند و او را محدود به مکان معينى نکنيد.


ايستادن

بسيارى از کودکان دوست دارند از بدو طفوليّت ”پاى خود را لمس کنند“:


- کودک را طورى بگيريد که بتواند روى زانوى شما و يا روى يک سطح صافِ محکم بايستد. در اوايل کار، زانوهاى او خم مى‌شود ولى بعداً سعى خواهد کرد که تعادل بدنى خود را برقرار سازد.


- يکى از اسباب‌بازى‌هاى مورد علاقهٔ کودک را روى صندلى بگذاريد. طورى‌که مجبور شود براى برداشتن آن، خودش را بالا بکشد. يک کودک از راه بالا کشيدن خود بر روى زانو يا مبل، ايستادن را ياد مى‌گيرد. اگر او را بايستانيد و سپس به حال خود رها کنيد، بى‌شک به زمين مى‌افتد قبلاً بايد مطمئن باشيد که مبل مى‌تواند وزن او را تحمل کند. ديگر اينکه هيچ‌گونه سيم يا روميزى روى آن نباشد که کودک خود را به آنها آويزان کند وقتى يک کودک ياد مى‌گيرد بايستد قادر نيست که دوباره بنشيند. دست‌هاى او را آزاد کنيد و پائين تنه‌ٔ او را به آرامى پائين بياوريد تا روى کف اتاق قرار گيرد.