- اگر چنانچه قرار است از بازى‌هاى رايانه‌اى استفاده کنيد، بهتر است بازى‌هاى تصويرى خلاق که کودکان، به‌وسيلهٔ آنها، بايد معماهائى را حل کنند بيش از بازى‌هاى ديگر مورد توجه قرار گيرد.


- بازى دسته‌جمعى کودکان با اين ابزارهاى تصويرى کم‌تر مسئله‌ساز است اين اسباب‌بازى‌ها، زمانى مخرب خواهد بود که کودک به تنهائى براى ساعات طولاني، غرق بازى شود.


- بر کارشناسان و متوليان امور فرهنگى و تربيتى فرضى است که همت به خرج دهند و براى تهيهٔ بازى‌هاى رايانه‌اى آموزنده، علمي، تربيتى و مبتنى بر عقايد اسلامى که در عين حال داراى جاذبه و هيجان کافى باشد، اقدام کنند.


- پدران و مادران وقت بيشترى را به کودک و نوجوان خويش اختصاص بدهند. وقت‌گذارى ارتباط درست ميان پدر و مادر و فرزندان هر اندازه بيشتر باشد، زمينه‌ٔ چنين بازى‌هائى کم‌تر فراهم مى‌شود.


- به اعتقاد پزشکان ايتاليائى و بعضى از ديگر کشورهاى اروپائي، مقصران اصلي، پدران و مادران هستند که فرزندان خود را ساعت‌هاى طولاني، در مقابل تلويزيون، رايانه، ويدئوگيم، يا فيلم‌هاى ويدئوئى رها مى‌کنند.


- بهتر است پدران و مادران همراه فرزندان خويش به کوهستان، راهپيمائي، باشگاه‌ها، ميدان‌هاى ورزشى بروند و به بازى‌هاى مورد علاقه کودک بپردازند تا انرژى عصبى و روانى آنان تخليه و توجه آنان از بازى‌هاى رايانه‌اى منحرف شود.


- پرفسور لى پيرسون، روانشناس آموزش شوراء شهر بيرمنگام، معتقد است:


۱. بهترين راه حل، خارج کردن رايانه از اتاق کودک است.


۲. راه حل ديگر اين است که پدر و مادر هم در بازى‌هاى رايانه‌اى با کودک مشارکت کنند (در اين صورت مى‌توانند پس از پايان بازى محتواى آن را مورد نقد و بررسى قرار دهند).


۳. به کودک اجازه ندهيد در فاصلهٔ بسيار نزديکى از صفحهٔ نمايش رايانه بنشيند.


۴. از رايانه‌هاى با صفحهٔ کوچک استفاده کنيد.


۵. نور صفحهٔ تلويزيون را کم کنيد.


- ضرورى است که پيوسته ميان دو نوبت بازى استراحت کنند. دو شرکت بزرگ ژاپنى سازندهٔ بازى‌هاى رايانه‌اى معروف به نينتندو-سگا، به خريداران هشدار داده و توصيه مى‌کنند که در فاصلهٔ ميان بازى‌ها به‌طور منظم به خود استراحت بدهند.


- صفحهٔ نمايشگر رايانه اندکى پائين‌تر از چشم‌ها قرار داده شود، به‌طورى که چشم‌ها مسلط به صفحهٔ نمايشگر باشد.


- روشنائى اتاق به نحوى تنظيم شود که بازتابش و زنندگى نور به حداقل برسد.


- بهتر است پدر و مادر با کودکان گفت و گو کنند و به تفاهم برسند که براى مثال، فقط روزهاى تعطيلى مجاز به استفاده از اين بازى‌ها هستند.


- با استدلال و منطق، آسيب‌هائى را که رايانه به کودکان وارد مى‌آورد، متذکر شويد.


- مخرب‌ترين بازى‌هاى تصويري، آن دسته از بازى‌هائى هستند که تصاوير آنها به‌طور مکرر بر صفحهٔ نمايشگر ظاهر مى‌شوند و کودک بايد به تمام تصاويرى که از برابر چشم وى مى‌گذرند شليک کند. از اين‌رو، توصيه مى‌شود اين‌گونه بازى‌ها کم‌تر در دسترس کودک قرار گيرد.