- چشمان فرد، به‌دليل خيره شدن مداوم به صفحهٔ نمايش رايانه، به شدت تحت تأثير نور قرار مى‌گيرد و دچار عوارض مى‌شود.


- تحقيقات نشان داده است که نوجوانان چنان غرق بازى مى‌شوند که توجه نمى‌کنند به قدرت بينائى و ذهنى خود تا چه اندازه فشار مى‌آورند. اعصاب نوجوان، به‌علت درگير شدن شديد او در ماجرا، فشار زيادى را بر او وارد مى‌آورد.


- به‌دليل اينکه کودک تا ساعت‌ها در وضعيتى ثابت مى‌نشيند، ستون فقرات و استخوان‌بندى او دچار اشکال و در نتيجه به آرتروز مبتلا مى‌شود. همچنين، احساس سوزش و سفت شدن گردن، کتف‌ها و مچ دست از ديگر عوارض کار به نسبت ثابت و طولانى‌مدت با رايانه است.


- هيجان دائم در حين بازى بر سازوارهٔ فرد اثر مى‌گذارد و براى دستگاه گردش خون و گوارش او تأثيرهاى منفى دارد. اين هيجانات کاذب همچنين سلامت روانى کودک را به خطر مى‌اندازد.


- پوست فرد همواره در معرض بمباران پرتوهائى قرار مى‌گيرد که از صفحهٔ نمايشگر رايانه ساطع مى‌شود.


- ايجاد تهوع و سرگيجه، به‌ويژه در کودکان و نوجوانانى که زمينهٔ صرع دارند، از ديگر عوارض اين بازى‌ها است.


- به‌نظر بعضى از متخصصان اعصاب و روان، بازى‌هاى پرهيجان رايانه‌اى که در طى آن صفحهٔ نمايشگر رايانه، پى‌درپى از فلاش‌ها و شعاع‌هاى خيره‌کنندهٔ نورى پوشيده مى‌شود، در نوجوانان که از نظر عصبى ضعيف هستند و براى ابتلاء به صرع آمادگى دارند، هيجانات شديد عصبى پديد مى‌آورد.


به گفتهٔ پزشکان، علت عمدهٔ ناراحتى مربوط به کسانى مى‌شود که به نور حساسيت دارند و تحمل تغيير مداوم شدت و ضعف نور در بازى‌هاى رايانه‌اى براى آنان مشکل است.


به گفتهٔ انجمن بيماران صرع انگليس، در حدود يک درصد از کودکان غير مبتلا به بيمارى صرع، به نور حساسيت دارند، در حالى که اين رقم در ميان بيماران مبتلا به اين بيمارى پنج درصد است. گزارش شده است که اين حساسيت‌ها، در مواردي، حتى به مرگ انجاميده است.


در تحقيقى که روزنامهٔ انگليسى ”سان“ در اين مورد انجام داد، مادر نوجوانى چهارده ساله گفت پسرم بر اثر بازى رايانه‌اى ”نينتندو“ جان سپرده است. وى افزود که پسر او پس از يک ساعت بازى دچار تشنج شد و به زمين افتاد و چند دقيقه بعد جان سپرد.