علاوه بر چهرهٔ انسان، کودکان براى نگاه کردن، اشياء به‌خصوصى را ترجيح مى‌دهند. نيازى نيست که اين اشياء خاص، اسباب‌بازى‌هاى واقعى باشند، چون هر چيزى براى آنها تازگى دارد و توجه آنها را جلب مى‌کند. براى ايجاد عکس‌العمل در کودک هنگام نشان دادن اشياء، حوصلهٔ بسيار به خرج دهيد چون واکنش آنها در مقايسه با بزرگسالان بسيار کندتر است. مى‌توانيد اشياء گوناگونى را به کنارهٔ تشک يا تختخواب او وصل کنيد: نگران نباشيد، لوچ نمى‌شوند. کودکان اشيائى را دوست دارند که:


الف- شکل آنها واضح و روشن باشد. از بشقاب‌هاى يک‌بار مصرف کاغذى استفاده کنيد، يا يک صورت بزرگ روى آن نقاشى کنيد. و يا شکل يک صورت به آن بچسبانيد.


ب- رنگ آنها روشن باشد.


ج- برّاق باشند مثل کاغذ آلومينيوم يا فولاد ضدّ زنگ.


د- نقش و نگار داشته باشند: از تکه‌هاى مختلف پارچه يا کاغذ ديوارى استفاده کنيد.


ه- سفت و محکم باشند.


و- داراى بافت خشن باشند؛ از تکه‌هاى حصير، گليم يا جاجيم استفاده کنيد.