چون قدرت تمرکز کودک بسيار کم است، ايجاد تنوّع بسيار ضرورى است. آنها هم نياز به ديدنى‌هاى گوناگون و متنوع دارند و هم نياز به تغيير جا، و دوست دارند که اوقات خود را در مکان‌ها و موقعيت‌هاى متفاوت بگذرانند.


گاه‌گاهى از يک زيرانداز نرم، يک تشک که روى زمين پهن کرده‌ايد و يا صندلى مخصوص کودکان استفاده کنيد. بعد از شش ماهگى مى‌توانيد با رعايت احتياط و با استفاده از چند بالش يا بالشتک، در کالسکه، گوشهٔ يک مبل و يا وسط يک تختخواب تکيه‌گاهى براى او درست کنيد. اما مواظب باشيد که در چنين مواقعى هرگز او را تنها نگذاريد. او را طورى تکيه دهيد که بتواند اطاق را از زواياى مختلف ببيند. او را به همراه خود به قسمت‌هاى مختلف خانه ببريد تا شما را هنگام کار کردن تماشا کند. بعضى بچه‌ها از بودن در کنار افراد مشغول به‌کار بيشتر لذت مى‌برند و بعضى‌هاى ديگر ترجيح مى‌دهند که آنها را بلند کنند تا از بالاى شانه‌هاى وسايل خانه را تماشا کنند و معمولاً نگاه کردن به وسايل مثل لامپ، آئينه و تلويزيون بيشتر مورد علاقهٔ آنها است.