بعضى از انواع اسباب‌بازى‌ها براى ايجاد انگيزهٔ حرف زدن در کودک کارآئى خاصى دارند. بيشتر بچه‌ها از شش ماهگى به بعد، از نگاه کردن به آينه لذت مى‌برند و با نگاه کردن به آن متوجه دهان خود مى‌شوند، و همين توجه، آنها را به ساختن اصوات وا‌ مى‌دارد.


براى او يک آينهٔ نشکن با قاب پلاستيکى رنگى تهيه کنيد.


از حدود يک سالگى به بعد، مى‌توانيد از تلفن اسباب‌بازى و عروسک‌هاى پارچه‌اى و انگشتى براى ايجاد انگيزه در او استفاده کنيد و از اين طريق با او حرف بزنيد.براى ساخت عروسک انگشتي، يک نيم دايره از يک پارچهٔ نمدى (فوتر) ببريد، آن را به اندازهٔ انگشت خود لوله کنيد و چسب بزنيد، روى آن را نقاشى کنيد يا يک عکس بچسبانيد.


دو سر يک لولهٔ پلاستيکى را به دو عدد تلفن وصل کنيد و از يک اتاق به اتاق ديگر با او حرف بزنيد.