علاوه بر انتخاب و خريد انواع اسباب‌بازى صدادار از ميان گونه‌هاى متعدّد موجود، خود شما نيز براى تنوع بيشتر و با ابتکار شخصى مى‌توانيد انواع و اقسام آنها را درست کنيد. بى‌شک تا وقتى که خود او نتواند آنها را در دست خود نگه دارد، شما بايد آنها را به صدا درآوريد.


اين قبيل (موارد ايمنى را کاملاً رعايت کنيد و از محکم بودن در آنها کاملاً مطمئن شويد) اشياء را مى‌توانيد داخل ظرف‌هاى خالى بريزيد و در آنها را محکم ببنديد:


برنج، ماکارونى، لوبيا، عدس، نمک، آب، خاک، شن، سنگريزه، بذر گل، گيرهٔ لباس، در بطرى، گيرهٔ کاغذ، مهره، تيله،ضمناً مى‌توانيد زنگوله‌اى کوچک خريدارى کرده و آن را با يک نوار يا کش از بالاى تخت او آويزان کرده و يا به مچ دست او ببنديد. مواظب باشيد وقتى ياد گرفت چيزها را درست نگه دارد، آن را از دسترس او دور کنيد. بگذاريد کودک به صداى وسايل مورد استفاده در خانه گوش دهد؛ صداهائى مثل صداى چرخش کليد در قفل، خِش خِش کاغذ يا صداى باز شدن دَرِ نوشابه‌ها.