از طريق جلب توجه کودک به صداهاى گوناگونِ اطراف و صحبت کردن دربارهٔ آنها با او، کودک ياد مى‌گيرد که با دقت گوش بدهد و صداها را بشناسد. توجه او را به تيک تاک ساعت، خش خش برگ‌ها، صداى ريزش باران، ترنّم پرندگان و يا صداى گذر هواپيما از فراز آسمان جلب نمائيد.