کودکان بزرگتر، موسيقى مورد علاقهٔ خود را بى‌اختيار با حرکات موزون همراهى مى‌کنند. براى تشويق کردن آنها، با آنان در اين کار همراه شويد.


- حرکات موزون در مقابل آينه:

يک نوار بگذاريد و همراه با او در مقابل آينه به حرکات موزون بپردازيد.- نشان دادن حالت‌هاى مختلف با حرکات موزون:

با حرکت‌هاى موزون، حالت‌هاى شاد، غمگين، خشن و مهربانانه را نشان دهيد. اين کار براى بچه‌هاى کوچک خيلى سرگرم‌کننده است و به آنها در شناخت حالت‌ها و احساس‌هاى گوناگون کمک مى‌کند. مى‌توانيد حرکات تند را جانشين حرکات آرام کنيد و يا شخصيت‌هاى متفاوت، مثل دلقک، جادوگر يا غول را با حرکت‌هاى موزون نشان دهيد.- حرکات موزون با استفاده از زنگوله:

چند زنگوله بخريد. آنها را روى يک نوار بدوزيد و براى کودک سربند و دستبند درست کنيد. طورى‌که وقتى حرکت مى‌کند به صدا درآيند.