موسيقى ملايم، لالائى و زمزمهٔ کلمات شيرين، از همان هفته‌هاى اول زندگي، به کودک آرامش و تسکين مى‌دهد. اما وقتى که بزرگتر مى‌شوند موسيقى تند را بيشتر مى‌پسندند. انواع نوارهاى ضبط شدهٔ آوازها و اشعار مهدکودک‌ها را که مناسب بچه‌هاى کوچک تهيه شده‌اند مى‌توان خريدارى کرد.


زود آشنا کردن کودک با انواع موسيقي، علاوه بر اينکه به پرورش استعداد و ذوق او کمک مى‌کند، در تقويت قدرت شنوائى او هم مؤثر است. بعدها مى‌توانيد از تمايل طبيعى او به موسيقى استفاده کرده و او را تشويق کنيد تا با اصوات و حرکات با آن همراهى کند. خواندن آواز براى کودک هم در رشد اجتماعى او مؤثر است و هم به رشد زبان او کمک مى‌کند.