از بازى‌هاى مهمى که معلم يا مربى مى‌تواند در کلاس درس و ساير موقعيت‌ها از آن استفاده کند و رشد حرکتى و ادراکى کودک را بهبود بخشد تمريناتى است که به تن‌آگاهى و نقش اندام‌هاى انسان مربوط مى‌شود، هدف از اين تمرينات که به شکل بازى ارائه مى‌شود اين است که کودک به نقش اندام‌ها و محل آنها فهم دقيق پيدا کند، چند نمونه از اين بازى‌ها به‌طور خلاصه ارائه مى‌شود:


- اشاره به اندام‌ها: مربى از کودک مى‌خواهد که قسمت‌هاى مختلف بدن خود را نشان دهد در سنين ۲ الى ۴ سالگى با توجه به اينکه کودکان هنوز آمادگى کافى ندارند نمى‌توانند پشت سر هم نام چند عضو بدن خود را بگويند در اين حالت پدر، مادر يا مربى مى‌تواند يک يک اعضاء را سؤال کند.


- اجزاء فراموش‌شده: در اين بازى مربى تصاويرى را به کودک نشان مى‌دهد که قسمتى از آن ناقص است و از کودک مى‌خواهد که آن قسمت را ترسيم يا نام آن قسمت را بگويد.


- معماى اندام‌ها: اسباب‌بازى‌هائى از اندام‌هاى بدن انسان، حيوان، اشياء و ... را مى‌توان به کودک نشان داد و در مورد نقش و وظيفهٔ آن سؤالاتى پرسيد.


- لال‌بازى يا پانتوميم: به کودکان مى‌توان گفت که به‌صورت پانتوميم اعمال صاحبان مشاغل مختلف را نشان بدهند در حالت ديگر کودکى اعمالى را نشان مى‌دهد و ساير کودکان بايد شغل را بگويند.


- برآورد: مربى مى‌تواند با گذاشتن يک گلدان، ميز معلم يا صندلى دانش‌آموز در فاصله‌اى مشخص از کودکان بخواهد که حدس بزنند با صندلى يا ... چند قدم فاصله دارند.


البته بازى‌هاى بيشترى وجود دارد که مى‌تواند بستر و موقعيت مناسبى براى رشد ادراکى - حرکتى و رشد ادراکى - بينائى کودکان باشد بر اساس تعداد از آزمون‌هاى ادراکى - حرکتى و ادراکى - بينائى توانمندى‌هائى وجود دارد که مى‌تواند به‌صورت انواع بازى‌هاى مختلف براى کودکان طراحى گردد، از جمله تمرينات حرکتى که در زير مى‌آيد و ساير تمرينات مشابه مى‌تواند در بازى‌هاى مختلفى براى کودکان سنين ۶ و بالاتر طراحى و اجراء گردد.


- راه رفتن عقب عقب

- ايستادن روى يک پا

- پريدن از روى طناب

- نقطه‌گذارى

- پيچاندن نخ روى قرقره

- پيچاندن نخ روى قرقره هنگام راه رفتن

- دسته کردن چوب کبريت‌ها

- کشيدن خط

- بريدن دايره ,ترسيم دايره

- ضربه زدن با پاها و همزمان با آن با انگشتان

- پريدن و کف زدن

- حفظ تعادل روى پنجهٔ يک پا

- ايستادن روى يک پا با چشمان بسته

- باز و بسته کردن دست‌ها و ...


تمرينات فوق از مواد آزمون ”لينکن - اوسرتسکى - Lincoln - Oseretsky“ انتخاب شده است. اين آزمون براى کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ سال به‌کار مى‌آيد. از جمله توانائى‌هائى که اين آزمون اندازه‌گيرى مى‌کند عبارت است از: هماهنگى کلى در حال سکون، هماهنگى دست‌ها در حرکت، هماهنگى کلى در حال حرکت، سرعت حرکت، حرکت‌هاى ارادى هم‌زمان و حرکت‌هاى غيرارادي. البته تجديدنظرهائى هم در مورد آزمون‌ به‌عمل آمده است.


در رابطه با سنجش رشد مهارت‌هاى ادراکى - حرکتى روش‌ها و تکنيک‌هاى غيررسمى ديگرى وجود دارد که يک مورد آن برگرفته از کتاب ناتوانائى‌هاى يادگيرى ”جرالد والاس“ و ”جيمزا.مک‌لافلين“ به ترجمهٔ م-تقى منشى طوسى عيناً نقل مى‌شود در اين تکنيک، پيشرفت مهارت‌هاى حرکتى کودک از لحظهٔ تولد تا ۶ سالگى نشان داده شده است. پدران، مادران، مربيان و آموزگاران و ساير مؤسسات پرورش و نگهدارى کودک با استفاده از اطلاعات موجود در آن مى‌توانند رشد مهارت‌هاى حرکتى کودکان را ارزيابى نموده، در صورت مشاهدهٔ کمبود در مقام جبران برآيند.