قرون وسطى به دوره‌اى از تاريخ اروپا اطلاق مى‌شود که بين عصر جديد قرار گرفته، از قرن پنجم تا قرن ۱۵ را در بر مى‌گيرد. چند قرن اول قرون وسطى را ”قرون تاريک“ (Dark Age)، ناميده‌اند. در طول يک هزار سال قرون وسطى تفکرات اجتماعى در اروپا رشد قابل ملاحظه‌اى نداشته و تنها چهره مشخص که تفکراتش مورد بحث است ”سنت اگوستين“ (Saint Augustin) و ”سنت توماس داکن“ (saint T. Dakeen) است.